Роздрукувати сторінку

Кримінальне процесуальне право України як навчальна дисципліна

« Назад

Норми Кримінально-процесуального кодексу України займають чільне місце в інформаційно-правовому просторі, так як є певними каналами зв'язку між кримінальним матеріальним правом та правозастосовною діяльністю.

Кримінальний процес - це робота правоохоронних органів, що відбувається у окреслених законом процесуальних формах і направлена на досягнення завдань кримінального судочинства.

кримінальне-переслідування

Мета оволодіння предмету «КПП України» полягає в тому, щоб створити цілісне уявлення студента про кримінально-процесуальні види і методи боротьби зі злочинами: розкриття кримінальної справи, її розслідування і розгляд справи в суді, перевірки судових висновків, викладених у вироку або іншому судовому акті, у вищих судах, а також дослідити статус учасників кримінального процесу, їх місце в процесі доказування, показати процесуальні засоби, що встановлюють гідну поведінку учасників процесу, дослідити правову природу і види кримінального переслідування особи, що вчинила злочин, і зміст реабілітації осіб, що поза законом підпадає кримінальному переслідуванню.

Кримінальне-процесуальне-право-України

Для вирішення цієї цілі необхідно розв’язати наступні завдання:

- розкрити й закріпити основні уявлення студентів про зміст і сутність кримінального процесу, його конституційні та галузеві засади;

- надати правову характеристику рангу особливостей учасників процесу: суду, сторін обвинувачення і захисту, інших учасників, виходячи з змагальної побудови сьогоднішнього кримінального процесу;

- дослідити форми, зміст і засади доказування, роль і характер участі в доказуванні різноманітних учасників процесу;

- виявити роль і значення заходів процесуального примусу у забезпеченні завдань кримінального процесу;

- продемонструвати, що рушійним початком кримінального процесу є кримінальне переслідування, дослідити його види й форми реалізації, протиставивши йому в якості рівноправного завдання реабілітацію особи, яку незаконно піддано кримінальному провадженню;

- опираючись на учіння інших предметів (кримінальне право, криміналістика та ін.) продемонструвати комплексні характеристики кримінального процесу, що має на меті в процесі провадження по кримінальній справі застосування даних інших сфер знання і вміння використовувати норми інших областей права;

- через дослідження стадійності кримінального процесу продемонструвати особливості кримінально-процесуальної роботи та становлення кримінально-процесуальних відносин.

В курсі «Кримінальне процесуальне право України» застосовуються методи і види діяльності:

- лекції;

- семінарські заняття;

- консультації викладача;

- індивідуальна робота з літературою, законодавчими актами;

- застосування Інтернет - ресурсів.

Студент під час опанування предмету «Кримінальне процесуальне право України»:

- розуміє зміст і значення інформації у формуванні сучасного інформаційного суспільства, усвідомлює небезпеки і загрози, що постають у цьому процесі;

- знає головні методи, способи і засоби одержання, зберігання, переробки інформації, має вміння діяльності з комп'ютером як методом управління інформацією;

- знає важливі історичні етапи та закономірності формування і становлення країни і права закордонних держав, а також України;

- має знання юридичних курсів, що передують навчання предмету «Кримінальне процесуальне право України».

Освоєнню предмету «КПП України» передує вивчення таких дисциплін:

- Криміналістика;

- Кримінологія;

- Кримінально-виконавче право.

кримінальний-процес

Дослідженням становлення та розвитку предмету «КПП України» займались такі визначні науковці: Петрухін І.Л., Хижняк Д.С., Чельцов-Бебутов М.А.

Отже, «Кримінальне процесуальне право» - предмет, який спрямовує студентів до оволодіння теоретичних та практичних знань з кримінального законодавства України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!