Роздрукувати сторінку

Страхування як навчальна дисципліна

« Назад

Страхування є однією з найдревніших фінансових систем. Зрозуміло, що сьогодні страхування - це найефективніший і необхідний метод управління соціально-економічними ризиками.

Страхування (insurance) — структура відносин, яка пов'язана із захистом майнових інтересів фізичних і юридичних осіб спеціалізованими установами — страховими організаціями — за рахунок формованого з вкладів страхувальників страхового фонду, з якого виплачуються збитки, понесені страхувальником через страхові випадки.

страховий-захист

Хоча вітчизняний страховий ринок досить успішно розвивається, не всі проблеми по утворенню міцної бази страхового вирішення.

Великий розвиток страхування з врахуванням інтересів всіх учасників страхових відносин можливо лише при існуванні фахівців страхування з високим рангом професійного навчання.

Саме цю мету і переслідує курс предмету «Страхування» для студентів, що здобувають освіту за юридичними напрямками.

Предмет оволодіння предмету – комплекс норм і положень, що встановлюють майнові та особисті немайнові відносини, що постають при створенні і використанні страхового фонду, тобто реалізація суспільних відносин щодо страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб.

У всіх розділах програми досліджуються теоретичні положення та практичні аспекти теми на базі опанування, узагальнення та практичного використання наукових видань, матеріалів періодичного друку, статистичних збірників, а також законодавчих документів і актів, що встановлюють роботу страхових установ.

Для оволодіння даного курсу студенти повинні прослухати наступні дисципліни: економічна теорія; статистика; фінанси, грошовий обіг і кредит; оподаткування, право.

страхові-організації

В період оволодіння предмету студент мусить знати:

- економічний зміст страхування, засоби та види організації страхового захисту;

- форми системи страхування;

- умови створення страхового ринку та його державне регулювання;

- юридичну основу страхової роботи;

- засади державної справи і систему управління страхової компанії;

- фінансові положення організації страхової справи.

В підсумку оволодіння предмету «Страхування» студент повинен уміти:

- оцінювати страховий ризик;

- встановлювати страховий тариф;

- заключати угоду про страхування;

- оцінювати фінансову стійкість страховика;

- визначити розмір та напрями інвестування страхових резервів.

Концепція опанування предмету ґрунтується на таких засадах:

- комплексний підхід до дослідження процесів і подій;

- дослідження, як загальних особливостей страхування, так і характеристик їх прояву в конкретно-майнових сферах;

- взаємозв'язок сучасних теоретичних положень страхування і практики сучасної страхової політики країни, регіону.

Для студентів заочного відділення передбачається проміжна атестація діяльності студентів: методом оцінки усних відповідей на практичних заняттях, а також контрольного тестування та здійснення контрольної роботи.

Страхування

Свою увагу становленню предмету приділяють такі науковці: Сухов В. А., Сухоруков М., Сплетухов Ю., Кудрявцев А. А.

Отже, дисципліна «Страхування» розглядає теоретичні і правові положення страхової справи, характеристики організації та перспективи формування різноманітних форм страхування.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!