Роздрукувати сторінку

Основи управління в ОВС як навчальна дисципліна

« Назад

Освітній курс «Основи управління в ОВС» займає провідне місце в структурі юридичних дисциплін. Вона має інтеграційний характер, узагальнюючий знання учбових предметів, таки як: «адміністративне право», «адміністративна діяльність органів внутрішніх справ», «кримінальний процес», «оперативно-розшукова діяльність», «психологія» та інші.

Даний навчальний курс сприяє збільшенню професійного рівня фахівця правоохоронних структур, забезпечує засвоєння слухачами основних проблем, пов'язаних з організацією і порядком управління в органах внутрішніх справ, а також надає знання для керівників різного рівня і збільшення їх кваліфікації.

Основи-управління-в-ОВС

Цілі курсу:

- дати випускникам комплекс управлінських знань, потрібних для професійної роботи під час здійснення служби у відділах системи ОВС України;

- забезпечити оволодіння слухачами методами системного бачення суспільних явищ, інформаційно-аналітичного підходу до оцінки правопорушень та кримінальної дійсності;

- сформувати у випускників тверде переконання в необхідності захисту прав громадян законними засобами і методами;

- підвищити престижність служби та професійне навчання співробітників органів внутрішніх справ.

працівники-органів-внутрішніх-справ

Головними завданнями курсу є:

- опанування слухачами теоретичних основ соціального управління: головних понять та категорій науки управління; системи і процесів управління ОВС і оперативних відділів; кадрового та документаційного забезпечення процесу управління, а також засад наукової організації управлінської праці в органах внутрішніх справ;

- отримання слухачами міцних знань у сфері організації діяльності органів внутрішніх справ; застосування прийомів удосконалення організації праці співробітників; вироблення первинних практичних навичок застосування сучасних методів у вирішенні організаційно-управлінських проблем (відпрацювання прийомів використання організаційно-розпорядчих, економічних і соціально-психологічних методів); вироблення вмінь аналізувати й удосконалювати стиль своєї роботи;

- прищеплення слухачам навичок здійснення практичної роботи по проведенню збору і обробки оперативно-службової інформації, здійснення аналітичної діяльності з оцінки загальної та приватної оперативної обстановки, розроблення планів роботи, підготовки, прийняття та проведення управлінських рішень, організації взаємодії з відділами при здійсненні службових завдань, зв'язку з громадськими, конфесійними установами, з населенням та ЗМІ, формування і оформлення основних організаційно-розпорядчих документів, які використовуються в практичній роботі підрозділів ОВС, застосування принципів наукової організації управлінської праці;

- становлення у слухачів потрібної штабної культури для здійснення оперативно-службових і управлінських завдань.

Індивідуальна діяльність слухачів охоплює в себе опанування теоретичних питань згідно з тематичним планом з допомогою методичних рекомендацій.

Зміст курсу зорієнтований на вимоги нормативних, відомчих законодавчих актів, наукові засади теорії управління і позитивну практику органів внутрішніх справ (адміністративна, оперативно-розшукову та слідчу).

У міжсесійний період слухачі, перебуваючи на роботі в практичних підрозділах повинні уважно відслідковувати надходження нормативно-правових актів і знайомитися з їх змістом.

Опанування предмету закінчується іспитом.

управління-в-органах-внутрішніх-справ

Свою увагу становленню предмету присвятили такі науковці: Коваленко В., Кузьмін О. Є., Мельник О.Г., Цимбалюк І.М.

Отже, курс «Основи управління в ОВС» поєднує отримані знання зі спеціальних курсів у єдину структуру, що дозволяє оптимізувати організаційно-управлінську роботу. З врахуванням цього побудовані лекційний курс і практичні заняття, видані освітні та учбово-методичні посібники.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!