Роздрукувати сторінку

Негласні слідчі (розшукові) дії як навчальна дисципліна

« Назад

Оперативно-розшукова діяльність в сьогоднішньому значенні – це насамперед форма державної роботи, ціллю якої є захист безпеки суспільства і країни, життя, здоров'я, прав, свобод, законних інтересів громадян, власності. В той же час за своїм змістом ця робота представляє собою один з головних видів людської праці, що здійснюється задовго до створення якої-небудь державності.

Оперативно-розшукова діяльність грає провідну роль в існуванні будь-якої країни, так як направлена на розв’язання завдань стосовно забезпечення безпеки суспільства і країни, захисті життя, здоров'я, прав, свобод і законних інтересів громадян, іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово або постійно перебувають на території держави, власності в різноманітних формах. В тому чи іншому вигляді вона може стосуватися і юридичних фізичних осіб, причому, не лише на території України, а в ряді випадків і за її кордонами. Тому цілком обґрунтованим є введення в державний стандарт про вищу юридичну освіту вивчення в якості окремого учбового предмету основ оперативно-розшукової роботи у курсі «Негласні слідчі (розшукові) дії».

Негласні-слідчі-розшукові-дії

Ціллю дисципліни є оволодіння студентами соціальної ролі та змісту оперативно-розшукової роботи як комплексного виду юридичної державної діяльності правоохоронних структур, організацій і спецслужб щодо протидії злочинності та сприяння національної безпеки країни; короткої історії оперативно-розшукового законодавства, чинні норми права у галузі ОРД, права та обов'язки суб'єктів ОРД, поняття та зміст оперативно-розшукових дій, процедурні види виробництва із злочинністю; головні засади відомчого контролю у справах оперативного обліку, умови, напрями і тактику застосування підсумку ОРД у боротьбі та прокурорського нагляду за ОРД.

Завдання предмету «Негласні слідчі (розшукові) дії» є: доручення країни, виражені через оперативно-розшукове законодавство, за допомогою яких здійснюється мета ОРД. Завданнями ОРД є: попередження здійснення злочинів; здобування інформації про дії (бездіяльності) або події, що утворюють небезпеку державній, військовій, економічній або екологічної безпеці країни; виявлення, ліквідація, зупинення злочинів; пошук осіб, які переховуються від структур дізнання, слідства і суду, ухиляються від кримінального покарання; пошук невідомо зниклих.

оперативно-розшукова-діяльність

Під час опанування предмету «Негласні слідчі (розшукові) дії» досліджуються питання теорії права, конституційного права, кримінального права, кримінального процесу, міжнародного права, адміністративного права, кримінально-виконавчого права, криміналістики, загальної і юридичної психології, теорії управління.

До моменту початку вивчення дисципліни «Негласні слідчі (розшукові) дії» студент мусить:

ЗНАТИ: базові категорії та інститути теорії держави і права, а саме: поняття державного органу, механізму держави, правопорядку; зміст засад поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову; основні положення кримінального процесу і криміналістики.

ВОЛОДІТИ: вміннями діяльності з правовими базами даних; юридичною термінологією; вміннями діяльності з криміналістичною технікою; принципи досудового провадження.

ВМІТИ: працювати з законодавчими актами; оперувати термінами і категоріями з юридичних дисциплін; застосовувати ресурси ІНТЕРНЕТ та інших інформаційних систем для пошуку інформації; оперувати доказами у кримінальному судочинстві.

ОПР

Освоєння дисципліни «Негласні слідчі (розшукові) дії» необхідно для одержання навички застосування законодавчих актів з ціллю дослідження структури та компетенції органів, що проводять оперативно-розшукову роботу, а також становлення знань та потрібних професійних компетенцій в області роботи даних структур.

Отже, «Негласні слідчі (розшукові) дії» - дисципліна, яка допомагає студентам засвоїти та закріпити знання про оперативно-розшукову роботу слідчих.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!