Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Організація роботи підрозділів слідства та дізнання

Організація роботи підрозділів слідства та дізнання як навчальна дисципліна

« Назад

Органи попереднього слідства здійснюють заходи для розкриття, перевірки, фіксації доказів. Співробітники також проводять їх аналіз. Ці ж завдання проводять органи дізнання. Разом з цим зазначені заходи проводяться різноманітними посадовими особами та відділами щодо різних злочинів. Так, дізнання проводять дізнавачі, а попереднє слідство ведуть слідчі. Вони володіють різним обсягом можливостей в рамках кримінальної справи.

Цільова установка викладання навчальної дисципліни «Організація роботи підрозділів слідства та дізнання» будується з врахуванням завдань, змісту і форм роботи фахівця – випускника юридичної спеціальності.

органи-дізнання

Головними завданнями слідчого управління УМВС є:

- організаційно-методичне керівництво роботою органів попереднього слідства в цілях реалізації всебічного і об'єктивного розслідування злочинів, віднесених до підслідності слідчих органів;

- проведення в рамках своїх повноважень контролю за додержанням законності в роботі підпорядкованих органів попереднього слідства;

- розслідування злочинів безпосередньо слідчими управління УМВС;

- здійснення кадрової політики та збільшення професійної майстерності співробітників слідчих органів.

Кримінально-процесуальний кодекс України окреслює призначення кримінального судочинства: захист прав і законних інтересів громадян і установ, потерпілих від злочину; кримінальне переслідування осіб, які здійснили злочин та назначення їм гідного покарання; відмова від кримінального переслідування невинних, звільнення їх від покарання, реабілітація кожного, хто необґрунтовано піддався кримінальному переслідуванню.

Організація-роботи-підрозділів-слідства-та-дізнання

З цього твердження видно, що вся робота суду, прокурора, слідчого та органу дізнання, направлена на встановлення фактичних обставин справи у точній, повній і об'єктивній обставині з дійсністю, тобто на дослідження істини по справі.

У зв'язку з цим праця працівників слідства і вся робота слідчого підрозділу мусять бути вірно організовані, для чого потрібно знати головні засади, форми і методи такої організації. Провідне значення має кваліфікація, робота групи слідчих, взаємодія слідчого і органів дізнання, участь громадськості, планування.

Від правильного проведення навчання залежить рівень їх ділової кваліфікації, розвиток у них необхідних навичок, здатність самостійно і на високому професійному рівні здійснювати покладені на них обов'язки.

Вивчення дисципліни відбувається відповідно до цільової установки. Головна відмінність методики вивчення на заочному відділенні від методики вивчення на очному відділенні полягає у збільшенні частки самостійної діяльності в загальному обсязі освітніх годин, виділених на предмет.

У результаті вивчення курсу студент мусить знати:

- види професійного навчання слідчого;

- організацію діяльності слідчих;

- засади взаємодії слідчих і органів дізнання;

- організацію профілактичної діяльності. Використання допомоги громадськості.

органи-попереднього-слідства

Свою увагу становленню дисципліни присвячували: Янович Ю.П., Бондаренко О.О., Вапнярчук В.В.

Отже, низькі результати в роботі, недоліки і прорахунки часто обумовлені невмінням і незнанням. Тому має бути постійною і увага до професійного навчання особового складу слідчих підрозділів. Саме в цьому і допомагає опанування курсу «Організація роботи підрозділів слідства та дізнання».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!