Роздрукувати сторінку

Страхові ризики як навчальна дисципліна

« Назад

Страховий ризик — передбачувана ймовірна подія або сукупність подій, на випадок настання яких проводиться страхування.

 

 

Мета викладання дисципліни – сформувати теоретичне уявлення про основи страхування.

методи-страхування

Завдання дисципліни – вивчити основні принципи та теоретичні основи страхування ризиків, їх класифікацію і види страхування. Дати студентам знання по визначенню видів та методів страхування, закономірностей функціонування страхових організацій.

В результаті вивчення дисципліни «Страхові ризики» студент повинен знати: предмет, мету і завдання дисципліни та її значення для своєї майбутньої професійної діяльності; сутність, функції і основні принципи страхування; законодавчі, нормативні документи та методичні матеріали, що регулюють страхові відносини, діяльність страхових організацій, практику їх застосування; методи страхування, що підрозділяються за способом розподілу відповідальності за ризик між сторонами; основні види страхової діяльності.

За результатами вивчення дисципліни «Страхові ризики» студент повинен вміти: виявляти ризики, характерні для сфери діяльності стосовно різних об'єктів; визначати методи управління ризиками; оцінювати достатність пропонованих страхових тарифів; аналізувати умови страхування, пропонованих страховими організаціями в цілях визначення оптимального страхового захисту.

Самостійне вивчення дисципліни полягає у самостійному (під контролем викладача) вивченні позалекційного матеріалу, тематика якого оголошується на лекціях, у вивченні додаткової літератури та нормативно-правової бази з безпеки життєдіяльності. Вона переслідує мету: більш глибокого вивчення лекційного матеріалу; рекомендованого матеріалу для самостійного дослідження та аналізу; підготовка і захист рефератів, контрольних робіт.

основи-страхування

При вивченні основних розділів і окремих тем дисципліни необхідно постійно користуватися основною і додатковою літературою, зазначеної лектором на лекції і на початку розгляду кожної нової теми. Необхідно використовувати знання, набуті під час вивчення загальноосвітніх і спеціальних дисциплін.

При самостійній роботі з вивчення дисципліни особливу увагу слід приділяти систематичному читанню конспектів лекцій, літератури, методичних посібників і розробок та підготовці до лабораторно-практичних занять. Необхідно чітко засвоювати цілі і завдання проведення практичних занять, домагатися такого рівня освоєння дисципліни, щоб можна було відповісти на всі тестові контрольні питання.

В ході вивчення дисципліни використовуються матеріали курсів: Інституціональна економіка, Світова економіка, Статистика, Методи прийняття управлінських рішень, Моделювання ризикових ситуацій, Теорія менеджменту, Маркетинг, Логістика складування, Транспортне забезпечення логістики.

Для успішного опанування дисципліни «Страхові ризики» студент повинен:

- знати сутність основних мікроекономічних та макроекономічних процесів, функцій менеджменту;

- знати основні методи моделювання ризикових ситуацій;

- знати основи теорії ймовірностей;

- мати уявлення про політичні та соціальні процеси в країні;

- вміти використовувати отримані знання для проведення самостійних досліджень;

- вміти виявляти і вибирати методи управління ризиками в логістичних системах.

Страхові-ризики

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Косаренко Н.Н., Рудаков А.П., Мамедов А.А., Архипов А.П. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Страхові ризики» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!