Роздрукувати сторінку

Психологія менеджменту в правоохоронній діяльності як навчальна дисципліна

« Назад

Менеджмент - науково-практичний напрямок, переважно спрямований на становлення ефективної життєдіяльності (існування) організацій.

Серед різних напрямків вдосконалення правоохоронної системи важливе місце займає організація наукових досліджень у сфері управління. В українську мову з недавнього часу увійшло англійське слово management (менеджмент), яке використовують як синонім термінів "управління" та "наукова організація праці".

У всіх відомих видах менеджменту особлива роль відводиться управління інтелектуальними, фінансовими, матеріальними ресурсами з метою найбільш ефективної діяльності організацій.

правоохоронна-діяльність

Якщо розглядати правоохоронну систему як організацію, діяльність якої направлена на надання соціальних послуг громадянам, то, з урахуванням зазначеного, можна окреслити поняття "менеджмент правоохоронної системи". Зміст цього поняття визначає науково-практичний напрямок, спрямований на забезпечення високоефективного становлення правоохоронної системи з додержання правопорядку і забезпечення безпеки громадян.

Метою курсу «Психологія менеджменту в правоохоронній діяльності» є аналіз професійної діяльності керівників правоохоронної системи, який показує, що головне місце у процесі управління посідає безпосередня діяльність з людьми. Практично всі управлінські функції реалізуються у повсякденному взаємовідношенні і взаємодії з особовим складом. Хронометраж робочого часу керівників правоохоронної системи такий, що до 80% фонду службового часу витрачається на роботу з людьми. Здійснюючи свої щоденні обов'язки, керівник спілкується з громадянами, різними категоріями посадових осіб, іншими керівниками різноманітного рангу.

Крім того, у керівників додалося багато зовнішніх функцій, у тому числі взаємодія з іншими службами, державними управлінцями, громадськими організаціями. Аналіз показує, що всі дії по виконанню цих функцій характеризуються високою різноманітністю, швидкою зміною подій, супроводжуються безліччю ділових та міжособистісних контактів з людьми як всередині, так і поза організаційної системи. Це обумовлює розуміння того, що тільки знання та врахування в роботі керівників психологічних основ менеджменту дозволить підвищити ефективність роботи всієї правоохоронної системи.

правоохоронна-система

Розробка психології менеджменту правоохоронної системи передбачає розгляд низки специфічних особливостей, що відображають складність і різноманіття розв'язуваних нею завдань. Серед завдань предмету «Психологія менеджменту в правоохоронній діяльності» можна окреслити наступні.

1. Донести студентам інформацію про те, що на сьогоднішній день немає чіткого розуміння про ефективність роботи всіх ланок системи. Робота керівників, співробітників і службових колективів, як правило, із труднощами піддається кількісним оцінкам. Здійснення багатьох службових завдань в принципі не піддається формалізації. У ряді випадків являє вагомі труднощі збір інформації про підсумки службової діяльності, що суттєво ускладнює функцію контролю і, отже, оцінку ефективності діяльності всієї системи в цілому.

2. Іншою особливістю є складна ієрархічна структура правоохоронної системи. На сучасному етапі система управління реорганізується з урахуванням вимог поточної оперативної обстановки в країні, не налагоджена система взаємодії різних служб і підрозділів. Багато питань тут досі не порушені правовим регулюванням. Така ситуація створює певні конфлікти, соціальну і психологічну напруженість. Завдання студентів юридичних спеціальностей навчитися розв’язувати такі конфлікти.

Предмет «Психологія менеджменту в правоохоронній діяльності» становить розробка проблем, пов'язаних із психологією відносин, що створюються в правозастосовній діяльності, взаємовідносин учасників кримінального процесу та судочинства, а також мотивації, стимуляції роботи співробітників правоохоронної системи та громадян у забезпеченні правопорядку.

Об'єктом даної кваліфікації є психологічні та організаційно-правові відносини осіб, груп і колективів.

Психологія-менеджменту-в-правоохоронній-діяльності

Свою увагу на становлення дисципліни звертали такі науковці: Гібсон Д.Л., Іванцевич Д., Моргунов Є.

Отже, необхідно орієнтувати навчання на використання і підготовку керівників-професіоналів, і в цьому напрямку особливе значення надавати психологічним аспектам вдосконалення та професійної підготовки управлінського персоналу правоохоронної системи. Тому викладання предмету «Психологія менеджменту в правоохоронній діяльності» є актуальним серед студентів юридичних спеціальностей.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!