Роздрукувати сторінку

Юридична техніка як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Юридична техніка» забезпечує засвоєння знань про основні засоби юридичної техніки і технології розробки, кваліфікованого тлумачення і застосування нормативно-правових актів, а також проведення техніко-юридичної експертизи правових актів.

Дана дисципліна логічно і змістовно - методично пов'язана з такими навчальними дисциплінами основної освітньої програми, як теорія держави і права, логіка, юридичний процес, цивільний і кримінальний процес.

законодавча-техніка

Для освоєння даної дисципліни потрібні: базові знання з теорії держави і права, логіки, юридичного процесу; навички роботи з нормативно-правовими актами; навички науково-дослідницької роботи; вміння і готовність до наукового пізнання актуальних проблем юридичної практики і творчої аналітичної діяльності щодо їх розв'язання.

Метою освоєння дисципліни «Юридична техніка» є поглиблене засвоєння студентами основних знань про процедуру та основні вимоги до підготовки, створення, прийняття і введення в дію нормативно-правових, правозастосовних і інтерпретаційних актів.

Завдання дисципліни:

- забезпечити поглиблене вивчення правил законодавчої техніки;

- сприяти всебічному засвоєнню студентами процедури прийняття нормативно-правових актів та правил правозастосування;

- забезпечити вивчення і засвоєння студентами правил систематизації нормативно-правових актів.

У результаті навчання студент:

- здатний брати участь у розробці нормативних правових актів у відповідність з профілем своєї професійної діяльності;

- має здатність застосовувати основні правила законодавчої техніки при розробці проектів нормативно-правових актів.

нормативно-правові-акти

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- знати:

- основні вимоги до підготовки та прийняття нормативних актів в відповідності з профілем своєї діяльності;

- правила законодавчої техніки.

-- вміти:

- правильно застосовувати правила юридичної техніки при розробці нормативно-правових актів відповідно до профілю своєї діяльності;

- застосовувати правила законодавчої техніки при створенні проектів нормативно-правових актів.

-- володіти:

- навичками розробки нормативних актів у відповідності з профілем своєї діяльності;

- навичками створення текстів нормативно-правових актів з урахуванням основних правил законодавчої техніки.

Дисципліна «Юридична техніка» відноситься до професійного циклу дисциплін і блоку дисциплін, що забезпечують професійну підготовку.

Вивчення даної дисципліни базується на дисциплінах:

- Теорія держави і права;

- Конституційне право;

- Адміністративне право;

- Цивільне право;

- Кримінальне право;

- Цивільний процес;

- Трудове право.

Основні положення дисципліни можуть бути використані в подальшому при вивченні наступних дисциплін:

- Теорія держави і права;

- Конституційне право;

- Адміністративне право;

- Цивільне право;

- Кримінальне право;

- Цивільний процес;

- Трудове право.

Юридична-техніка

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Кашаніна Т.В., Шагієва Р.В., Марченко М.Н. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Юридична техніка» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!