Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Проблеми застосування цивільного та господарського права в Україні

Проблеми застосування цивільного та господарського права в Україні як навчальна дисципліна

« Назад

Перехід економіки України до існування ринкових відносин викликав потребу правового становлення ринкових реформ, існування гідних умов для діяльності суб'єктів господарських відносин. Праця держави і права повинна бути направлена на всебічне формування виробництва, підприємництва, здорової конкуренції, запровадження в життя економічних ініціатив громадян та їх об’єднань.

Господарське право як галузь права регулює відносини по організації і проведенні господарської діяльності в межах ринкової економіки.

Цивільне право – галузь права і система законодавства України (зміст, предмет і засіб цивільно-правового регулювання, нормативні акти).

господарське-право

Освітній предмет «Проблеми застосування цивільного та господарського права в Україні» досліджує поняття цивільного та господарського права і господарської діяльності, правовий ранг суб'єктів господарювання, правовий режим їх майна, запровадження конкуренції, захист прав та інші найважливіші проблеми.

Студент, який оволодів предметом «Проблеми застосування цивільного та господарського права в Україні», мусить знати:

- які стосунки регулює цивільне та господарське право;

- правовий ранг суб'єктів господарської діяльності;

- господарський договір та порядок його укладання;

- юридична відповідальність за порушення умов договору та положень цивільного та господарського законодавства;

- етапи розгляду господарських спорів.

Студент, який оволодів курсом «Проблеми застосування цивільного та господарського права в Україні», мусить уміти:

- застосовувати законодавчі акти при розв’язанні практичних ситуацій;

- зареєструвати юридичну особу, відповідно до потреб законодавства;

- одержати ліцензію на деякі види господарської діяльності;

- ухвалювати господарські договори;

- подати звернення до господарського суду за захистом своїх прав і законних інтересів як суб'єкта господарської діяльності.

Проблеми-застосування-цивільного-та-господарського-права-в-Україні

Освоєння курсу «Проблеми застосування цивільного та господарського права в Україні» потребує ґрунтовного оволодіння юридичних актів, учбової та освітньої літератури.

У період праці з рекомендованою літературою студенти мусять додержуватися певної логіки і послідовність засвоєння освітнього матеріалу у відповідності зі складом предмету.

Поряд із індивідуальною діяльністю над юридичними актами і учбовою літературою протягом семестру студенти повинні підготуватися до обговорення на семінарському занятті.

Навчальні завдання, тобто практикум-тренінг, є важливою складовою успішної дискусії на семінарі. Вони складені на матеріалах певних судових справ. Текст кожного із завдань представляє собою виклад певних фактів. Після опанування цих фактів і застосування до них певних правових засад студенту слід винести самостійне рішення зі спірної проблеми. Якщо в тексті завдання сказано, що з цього питання певним органом вже винесено те чи інше рішення, слід дослідити, чи є це рішення вірним. Рішення окреслених завдань дає можливість вивчити головні питання теми згідно з програмою дисципліни.

Питання для самоконтролю нададуть допомогу студентам при самооцінці знань з підготовки до іспиту.

цивільне-право

Дослідженням формування курсу займались такі науковці: Мусияка В.М., Саніахметова Н.А., Щербина B.C.

Отже, курс «Проблеми застосування цивільного та господарського права в Україні» націлює студентів на ґрунтовне опанування цивільного та господарського законодавства України та використання отриманих теоретичних і практичних знань у господарській роботі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!