Роздрукувати сторінку

Маркетинг послуг, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Маркетинг послуг» призначена для того, щоб слухачі могли вільно розбиратися в питаннях маркетингової діяльності стосовно до підприємств сфери послуг, а також проблеми формування комплексу маркетингу та його елементів, конкурентоспроможності послуг, способи просування послуг на ринок.

У відповідності з призначенням, основною метою дисципліни є навчання студентів теоретичним і практичним особливостям маркетингової діяльності у сфері послуг, маркетинговим прийомам, які можуть бути успішними у відношенні до послуг.

маркетингова-діяльність

Виходячи з мети, у процесі вивчення дисципліни вирішуються наступні завдання:

- ознайомити студентів з економічною природою та видами послуг, їх характерними рисами;

- вивчити особливості послуг;

- навчити передбачати і задовольняти вимоги всіх потенційних споживачів для найкращого поширення послуг;

 - оволодіти теоретичними і практичними основами організації і проведення маркетингових досліджень у сфері послуг;

- проектувати можливі моделі забезпечення доступності послуг для населення;

- проаналізувати закордонний досвід роботи організацій зайнятих у сфері послуг;

- ознайомити з критеріями якості послуг, що надаються;

- оволодіти різні методики підвищення ефективності діяльності організації в сфері послуг.

Дисципліна «Маркетинг послуг» спирається на наступні предмети: «Маркетинг», «Рекламна діяльність», «Комерційна діяльність».

В процесі освоєння дисципліни «Маркетинг послуг» використовуються наступні освітні технології:

Стандартні методи навчання: лекції;

- практичні (семінарські) заняття;

- письмові домашні роботи;

- самостійна робота студентів.

маркетингові-прийоми

Методи навчання із застосуванням інтерактивних форм освітніх технологій:

- ділові ігри;

- рольові ігри;

- дискусії;

- аналіз ситуацій професійної діяльності;

- презентації окремих тем у частковому розрізі їх вмісту з подальшим обговоренням;

- конкурси творчих завдань та досліджень з їх подальшим обговоренням, що дозволяє оцінити рівень набутих знань, умінь і сформованих компетенцій учнів.

Структура дисципліни базується на вивченні таких розділів та тем:

Розділ 1. Теоретичні основи маркетингу послуг.

Тема 1.1. Формування ринку послуг та особливості його функціонування.

Тема 1.2. Маркетинговий інструментарій у сфері послуг.

Тема 1.3. Формування і поведінка послуги на ринку.

Тема 1.4. Цінова політика в маркетингу послуг. Цінові системи ринку послуг.

Тема 1.5. Комунікативна політика в маркетингу послуг.

Тема 1.6. Конкуренція і конкурентоспроможність послуг.

Розділ 2. Види послуг та їх особливості.

Тема 2.1. Маркетинг освітніх послуг.

Тема 2.2. Маркетинг послуг страхування.

Тема 2.3. Консультаційні послуги.

Тема 2.4. Маркетинг медичних послуг.

Тема 2.5. Банківський маркетинг.

Тема 2.6. Маркетинг туристських послуг.

Маркетинг-послуг

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Астахов В.П., Головізіна А.Т. Архіпова О.І. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Маркетинг послуг» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!