Роздрукувати сторінку

Міжнародні комерційні контракти, як навчальна дисципліна

« Назад

Міжнародний комерційний контракт – це договір, ускладнений іноземним елементом, укладений сторонами з метою здійснення підприємницької діяльності.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародні комерційні контракти» складено у відповідності з навчальними планами програми «Міжнародний бізнес» напряму «Менеджмент».

зовнішньоекономічна-діяльність

Дисципліна «Міжнародні комерційні контракти» посідає важливе місце в системі підготовки фахівців-міжнародників, здатних ефективно працювати на зовнішніх ринках: починаючи з виявлення сегменту світового ринку, оцінки привабливості ринків та вибору контрагентів, розробки стратегії виходу та проведення маркетингових досліджень і закінчуючи технікою підготовки і супроводу зовнішньоторговельного контракту. Основний акцент в рамках даного курсу спрямований на формування здібностей з управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні підприємства. В результаті даний курс дозволяє студентам виробити навички організації та реалізації зовнішньоекономічних операцій, що є неодмінною умовою підготовки фахівців міжнародного профілю.

Дисципліна «Міжнародні комерційні контракти» є теоретичною і методичною базою при розробці і реалізації міжнародних контрактів, а також здійснення економічної діяльності на міжнародному рівні. Оволодіння курсом створює основу для розуміння сутності зовнішньоекономічної діяльності, підвищує ступінь володіння прикладними інструментами в даній сфері, що є неодмінною умовою підготовки фахівців міжнародного профілю.

Основна мета курсу – формування цілісної системи знань у галузі зовнішньоекономічної діяльності і зовнішньоекономічних операцій, а також практичних навичок у сфері організації і управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні підприємства.

Предметом вивчення дисципліни є економічні відносини в сфері зовнішньоекономічної діяльності господарюючих суб'єктів з іноземними організаціями та фірмами, а також питання управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні підприємства.

Накопичені в процесі вивчення курсу «Міжнародні комерційні контракти» теоретичні знання дозволять студентам вийти на новий рівень навчання – участь у розробці науково-дослідного проекту формує практичні навички, що дозволяє забезпечити реалізацію компетентнісного підходу.

Міжнародні-комерційні-контракти

Для досягнення поставленої мети поставлені наступні завдання:

- визначити сутність зовнішньоекономічної діяльності, дати характеристику її учасників;

- виділити основні мотиви зовнішньоекономічної діяльності та небезпеки виходу на зовнішні ринки;

- розглянути особливості управління ЗЕД на підприємстві;

- вивчити сутність, ознаки та основні види зовнішньоекономічних операцій;

- розглянути основні етапи укладення зовнішньоекономічних угод;

- вивчити суть і основні положення міжнародних контрактів, розглянути особливості їх підготовки;

- знати сучасні методи оцінки ефективності зовнішньоекономічних операцій і угод, вміти використовувати результати аналізу в управлінні підприємством;

- мати уявлення про сучасні методи страхування ризиків зовнішньоекономічної діяльності;

- знати методи фінансування ЗЕД, умови їх застосування, переваги і недоліки.

Рішення зазначених завдань дозволить студентам майбутнім фахівцям у сфері міжнародного бізнесу приймати ефективні економічні рішення. Теми курсу викладаються в логічному взаємозв'язку, що дозволяє найбільш повно освоїти матеріал.

Успішне освоєння даного курсу передбачає знання таких дисциплін: «Економічна теорія», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Економічний аналіз». Крім того студент повинен вміти використовувати сучасні технічні засоби та інформаційні технології для рішення аналітичних і дослідницьких завдань.

Знання і навички, придбані студентами в даному курсі, необхідні їм для вивчення прикладних дисциплін магістерської програми. З урахуванням його власної цінності, курс є основою для наступних курсів: міжнародний бізнес, міжнародний маркетинг, стратегії міжнародного бізнесу, венчурне фінансування інноваційного бізнесу.

управління-ЗЕД

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Вологдін А. А., Прокушев Є. Ф., Воронова Т. А. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно придбати курсову роботу чи статтю з курсу «Міжнародні комерційні контракти» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!