Роздрукувати сторінку

Менеджмент малого бізнесу, як навчальна дисципліна

« Назад

Мале підприємництво — важлива складова ринкової економіки. Досвід промислово розвинутих країн свідчить про те, що до 60% ВВП забезпечує малий бізнес, на його організаціях діє більше 50% загальної чисельності зайнятих. Очевидним фактом є об'єктивна потреба всестороннього становлення в Україні малого підприємництва, яке за більшістю показників відстає від малого бізнесу ряду держав Європи, США та Японії.

При цьому в малому бізнесі менеджмент має свої характеристики, пов'язані з малим масштабом діяльності і недосконалістю організаційної структури та відсутністю чіткого поділу праці. При розгляді менеджменту в малому підприємництві треба мати на увазі гнучкість і динамічність останнього.

мале-підприємництво

Мета вивчення дисципліни - отримання студентами спеціальних знань, необхідних для подальшого навчання за напрямом «Менеджмент» профіль «Управління малим бізнесом», для роботи в організаціях малого і середнього бізнесу в якості керівника (менеджера).

Основні завдання курсу - придбання студентами знань за такими напрямами:

- структура професійної підготовки менеджера малої компанії;

- вітчизняний та зарубіжний досвід професійної діяльності менеджера малого бізнесу;

- методологія діяльності у сфері менеджменту малого бізнесу;

- об'єкти професійної діяльності менеджера;

- особливості видів професійної діяльності менеджера.

Викладання дисципліни «Менеджмент малого бізнесу» здійснюється для економістів, менеджерів, що працюють в області ефективного управління малими підприємствами. У ході вивчення цієї дисципліни майбутні фахівці повинні отримати знання та практичні навички з менеджменту малого бізнесу, мати уявлення про сутність малого бізнесу, його ролі в розвитку економіки, знати сучасні форми організації малого бізнесу, основи управління ним, стратегію розвитку та інфраструктури малого бізнесу, перспективу розвитку малого бізнесу в Україні.

Дисципліна «Менеджмент малого бізнесу» відіграє важливу роль у професійній підготовці менеджерів організацій і підприємств.

Менеджмент-малого-бізнесу

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

-- Знати:

- види і форми малого підприємництва;

- економічні, соціальні і правові умови, необхідні для його здійснення;

- порядок створення нового підприємства;

- методи вибору організаційно-правової форми малого підприємства;

- особливості менеджменту в малому бізнесі;

- технологію і функції управління на малому підприємстві;

- інфраструктуру малих підприємств;

- систему державної підтримки малого бізнесу в Україні.

-- Вміти:

- створити нове підприємство;

- розробити техніко-економічне обґрунтування та бізнес-план малого бізнесу;

- обрати та застосувати сучасну форму організації малого бізнесу;

- виявити і застосувати на практиці особливості менеджменту в малому бізнесі;

- виявити і застосувати технологію і функції управління в малому бізнесі та ін.

-- Мати уявлення:

- про структуру національної економіки та місце в ній малого бізнесу;

- про ризик в діяльності підприємця;

- про франчайзинг, лізинг підприємств;

- про стиль і метод керівництва малим бізнесом.

сутність-малого-бізнесу

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Г.І. Лавров, М.М. Максимцов та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Менеджмент малого бізнесу» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!