Роздрукувати сторінку

Теорія сталого розвитку та соціальні аспекти, як навчальна дисципліна

« Назад

Висловлювання «Сталий розвиток — це такий розвиток суспільства, коли задоволення потреб теперішніх поколінь не має ставити під загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби», — висловлена комісією Брутланд в Ріо, є азбучною істиною для тих, хто вирішує завдання взаємозв'язку природи і суспільства на шляху його розвитку. Але чим далі ми віддаляємося від того часу, коли ідея сталого розвитку сприймалася як, швидше, філософська парадигма, і чим більше досягнень в практичній реалізації цієї ідеї, тим частіше виникає бажання ще раз оцінити її значимість через призму сьогоднішніх досягнень, задавшись питанням, а не розгубили ми по дорозі методологічних дискусій суть ідеї сталого розвитку.

По мірі того як принципи сталого розвитку оволодівають масами людей, урядів і різних громадських організацій, зростає опір з боку панівних на планеті парадигм. На думку Дж. Кэйнрса, реалізація принципів сталого розвитку наштовхується на дві перешкоди — винятковість і звільненість. Згідно теорії винятковості, деякі представники людства виняткові по відношенню до більшості людей і, як наслідок, мають право на помітно непропорційну частку запасів планети.

глобальний-світогляд

Актуальним стало викладання курсу «Теорія сталого розвитку та соціальні аспекти» для студентів економічних напрямків навчання.

Цілями освоєння дисципліни «Теорія сталого розвитку та соціальні аспекти» є:

- розвиток у студентів основ глобального світогляду і мислення;

- освоєння сучасних науково-обґрунтованих положень концепції сталого розвитку;

- вивчення сучасних екологічних і географічних проблем сталого розвитку і підходів до їх вирішення на глобальному, регіональному і локальному рівнях.

Завдання дисципліни: Розкрити концепцію сталого розвитку в різні періоди існування суспільства; показати роль і наслідки природного і антропогенного впливу на навколишнє середовище і людину; сформувати розуміння важливості вирішення глобальних проблем екології та їх зв'язок з досягненням цілей сталого розвитку.

Структура курсу відображає комплексність і міждисциплінарність базових знань, що пред'являються до студентів вищої професійної освіти. Необхідний рівень освоєння змісту курсу передбачає володіння основними науковими поняттями в галузі екології і раціонального використання природних ресурсів, знання екологічних законів, основ раціонального природокористування та концепції сталого розвитку.

сталий-розвиток

Знання, вміння та набуті компетенції будуть використані при вивченні наступних дисциплін і розділів:

– глобальні проблеми екології;

– міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів таких компетенцій:

а) загальнопрофесійні:

- навичками самостійної науково-дослідницької роботи і роботи в науковому колективі, здатність породжувати нові ідеї (креативність);

б) професійні:

- здатність діагностувати проблеми охорони природи, розробляти практичні рекомендації з охорони природи і забезпечення сталого розвитку.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

Знати:

- зміст основних понять і термінів;

- основні концепції природокористування та сталого розвитку;

- за порушення екологічної безпеки існує дисциплінарна, адміністративна, майнова та кримінальна відповідальність посадових осіб органів державного управління.

Вміти:

- шукати бази даних суміжних наук з проблем екології, природокористування та охорони природи;

- користуватися нормативною документацією в області природокористування і охорони навколишнього середовища.

Володіти:

- методами дослідницької діяльності в області природокористування і практичної їх реалізації.

Теорія-сталого-розвитку-та-соціальні-аспекти

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Німець Л. Н., Сегіда Є. Ю., Сильченко Ю. Ю. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Теорія сталого розвитку та соціальні аспекти» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!