Роздрукувати сторінку

Інвестиційні інструменти управління проектами, як навчальна дисципліна

« Назад

Інвестиційний аналіз і фінансування проектів є важливою частиною більш широкого предмета – Управління проектами. Для того, щоб будь-який проект став реальністю, необхідно забезпечити його фінансування. Більш того, у ринковій економіці недостатньо просто знайти гроші. Будь-який підприємець зацікавлений у тому, щоб створений ним проект працював максимально довго і приносив прибуток. Для цього, на етапі розробки проекту необхідно провести ретельний аналіз відповідності доходів від проекту і необхідних інвестицій, збалансувати грошові потоки протягом усього періоду проекту, вибрати найбільш вигідні джерела фінансування і, по можливості, перерозподілити ризики з іншими учасниками проекту.

Особливістю курсу є акцент на практичні питання. В ньому розбираються типові учасники та джерела проектного фінансування, що використовуються в даний час в Україні.

Інвестиційні-інструменти-управління-проектами

Цей курс є складовою частиною підготовки і навчання фахівців з освітньої програми «Управління проектами».

Основна мета курсу «Інвестиційні інструменти управління проектами» - дати слухачам цілісне уявлення про проектне фінансування та аналіз, набуття професійних компетенцій на основі теоретичних знань, практичних навичок і уміння виконувати аналітичні роботи в галузі інвестиційного аналізу проектів розвитку компанії. У процесі вивчення слухачам надається можливість отримати всю достатню інформацію щодо методології та інструментарію проектного фінансування з урахуванням всіх особливостей роботи сучасної фінансової сфери економіки та проектної діяльності компаній.

Можливість використання отриманих знань у вирішенні конкретних проблем, що виникають у практичній діяльності. За підсумками навчання за даним курсом, слухачі зможуть застосовувати отримані знання при розробці схеми проектного фінансування, орієнтуватися в спектрі застосовуваних фінансових і кредитних інструментів, вибирати найкращі з точки зору конкретного проекту.

Завданнями курсу «Інвестиційні інструменти управління проектами» є:

- ознайомлення з основними поняттями та категоріями, що використовуються в управлінні проектами;

- аналіз основних класифікацій, цілей, стратегій, параметрів проектів та їх оточення, методів управління проектами;

- вивчення цілей, фаз і структури проектів;

- планування потреби у використанні ресурсів;

- проведення проектного аналізу, експертизи проектів;

- дослідження методів та прийомів управління проектами;

- вивчення організаційних форм управління проектами;

- організація системи многопроектного управління;

- оцінка ефективності і забезпечення прибутковості проекту;

- пошук способів, засобів та резервів максимального підвищення ефективності інвестиційних проектів.

фінансування-проектів

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

-- організаційно-управлінська:

- здатність розробляти корпоративну стратегію;

- вміння використовувати сучасні методи управління корпоративними фінансами для вирішення стратегічних завдань;

- здатність розробляти програми організаційного розвитку та змін і забезпечувати їх реалізацію;

-- аналітична:

- здатністю використовувати кількісні і якісні методи для проведення наукових досліджень і управління бізнес-процесами;

- здатність готувати аналітичні матеріали для управління бізнес-процесами та оцінки їх ефективності;

-- науково-дослідна:

- здатністю узагальнювати і критично оцінювати результати, отримані вітчизняними та зарубіжними дослідниками;

- виявляти і формулювати актуальні наукові проблеми;

- здатність проводити самостійні дослідження у відповідності з розробленою програмою;

- здатність представляти результати проведеного дослідження у вигляді наукового звіту, статті або доповіді.

управління-проектами

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Гайдук В.І., Шибаніхін Є.А. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Інвестиційні інструменти управління проектами» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову чи магістерську роботу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!