Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з економічних дисциплін \ Економічні предмети \ Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства

Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства, як навчальна дисципліна

« Назад

Створення сучасної індустрії туризму не можливо без розвиненої інфраструктури з обслуговування туристів. На жаль, в останні роки підприємства даної сфери в Україні розташовувалися на орендованих, часто не пристосованих майданчиках, і не могли відповідати в повній мірі сучасним вимогам як по складу і площі функціональних приміщень, так і за архітектурно-планувальним композиціям. В даний час актуальність набуває напрям з проектування та будівництва туристських та готельно-ресторанних комплексів як у світовій практиці, так і в Україні.

На сьогоднішній день зростають вимоги до фахівців у галузі туризму та готельно-ресторанного сервісу. Сучасний менеджер повинен не тільки володіти технологією обслуговування клієнтів, але і мати чітке уявлення про планувальну організацію підприємств, що входять до складу туристських та готельно-ресторанних комплексів, їх матеріально-технічну базу, технічне оснащення, вимоги до проектування та експлуатації житлових і громадських приміщень комплексу, прекрасно розбиратися в питаннях, пов'язаних з охороною праці та забезпеченням безпеки людей, що перебувають на відпочинку.

готельно-ресторанний-комплекс

Вивчення даної дисципліни тісно зв'язано з іншими дисциплінами, що формують у студентів професійні знання, такими, як «Тенденції ресторанного бізнесу в сучасних умовах», «Інновації готельного бізнесу», «Сучасні проблеми науки туристської індустрії», «Міжнародний туризм», «Бізнес-планування на підприємстві туризму та готельного господарства» та інші.

Особливість даної дисципліни полягає в тому, що її освоєння базується на вивченні будівельних норм і правил, санітарних правил і норм, державних стандартів, що регламентують діяльність рекреаційних комплексів на території Україні. Вивчення дисципліни «Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства» дає комплексне уявлення про особливості сучасного проектування, будівництва та експлуатації туристських та готельно-ресторанних комплексів.

Мета: формування у студентів комплексу основних знань в області проектування, будівництва, реконструкції та експлуатації підприємств сфери гостинності – рекреаційних комплексів, готелів, підприємств громадського харчування.

У процесі досягнення мети вирішуються наступні завдання:

1) вивчення сучасних тенденцій у проектуванні та будівництві туристських та готельно-ресторанних комплексів;

2) вивчення будівельних норм і правил проектування громадських будівель і споруд сфери гостинності (туристичні та санаторно-курортні комплекси, бази відпочинку, готелі, підприємства громадського харчування);

3) оволодіння практичними навичками використання нормативних документів при будівництві нових, оцінці діяльності діючих рекреаційних комплексів, їх реконструкції і технічному переозброєнні.

індустрія-туризму

У відповідності з цілями дисципліни студент повинен володіти компетенціями в області класифікації рекреаційних комплексів: знати організацію процесу проектування і будівництва нових і реконструкції діючих підприємств сфери туризму і гостинності; вміти технічно грамотно експлуатувати громадські будівлі та споруди туристського призначення; проводити експертизи проектів споруджуваних, реконструйованих та діючих підприємств туризму, готельних і ресторанних комплексів; проектувати окремі приміщення, групи приміщень і їх внутрішній простір.

В ході вивчення дисципліни студент повинен прослухати лекції, які містять відомості про сучасні тенденції та наукові основи проектування туристських, готельних і ресторанних комплексів, про нові архітектурно-планувальні рішення громадських будівель і споруд, про стан розвитку рекреаційних комплексів на території України.

Практичні заняття спрямовані на закріплення теоретичних знань та вироблення практичних вмінь в області основ проектування, реконструкції і експлуатації громадських будівель і споруд, що входять до складу туристських, готельних і ресторанних комплексів.

Студенти в період вивчення дисципліни займаються самостійною роботою, результатом якої є подання проекту однієї з функціональних груп приміщень, що входять до складу рекреаційного комплексу. Робота над проектом передбачає придбання і закріплення магістрами навичок самостійного наукового підходу до архітектурно-планувальної композиції внутрішнього простору приміщень туристських та готельно-ресторанних комплексів, вміння самостійно провести експертизу готового проекту і зробити висновки стосовно до конкретної проблеми.

Проектування-об'єктів-готельно-ресторанного-господарства

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Лукьянова Л.Г., Фоміних І.Л. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи магістерську з курсу «Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!