Роздрукувати сторінку

Облiк в зарубiжних країнах, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Облiк в зарубiжних країнах» входить до варіативної частини обов'язкових дисциплін освітньої програми бакалаврату за напрямом «Економіка». Дисципліна реалізується на економічному факультеті кафедрою бухгалтерського обліку.

Зміст дисципліни охоплює коло питань, пов'язаних з вивченням найважливіших міжнародних облікових принципів, методики фінансового та управлінського обліку в різних країнах, процесу формування обліково-звітної інформації на основі відображення господарських операцій, типових форм бухгалтерських балансів і звітів, планів рахунків.

Облiк-в-зарубiжних-країнах

Викладання дисципліни передбачає проведення наступних видів навчальних занять: лекції, семінари, консультації, самостійну роботу студентів, контроль самостійної роботи студентів.

Робоча програма дисципліни передбачає проведення наступних видів контролю: поточний контроль успішності у формі опитувань, надання доповідей, участі в дискусіях, тіста та колоквіуму, проміжний контроль у формі заліку.

Метою освоєння дисципліни «Облiк в зарубiжних країнах» є вивчення найважливіших міжнародних облікових принципів, методики фінансового та управлінського обліку в різних країнах, процесу формування обліково-звітної інформації на основі відображення господарських операцій, типових форм бухгалтерських балансів і звітів, планів рахунків.

Дисципліна «Облiк в зарубiжних країнах» включається у варіативну частину навчального плану і є обов'язковою для вивчення.

Зміст даної дисципліни знаходиться в логічному та змістовно-методичному взаємозв'язку і побудований на знаннях і навичках, отриманих в результаті освоєння дисциплін «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Бухгалтерська справа». Знання, навички та вміння, отримані в результаті освоєння дисципліни «Облiк в зарубiжних країнах» необхідні для вивчення дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» та переддипломної практики.

облікові-принципи

У результаті вивчення дисципліни у студентів формуються наступні компетенції:

- здатний аналізувати соціально значущі проблеми і процеси, що відбуваються в суспільстві, і прогнозувати можливий їх розвиток в майбутньому;

- здатність застосування нормативно - правових документів в своїй діяльності.

У навчальному процесі при вивченні дисципліни «Облiк в зарубiжних країнах» використовуються такі активні та інтерактивні форми проведення занять:

- лекційні заняття з використанням презентацій, мультимедійних технологій;

- практичні (семінарські) заняття у формі: фронтальне опитування, тестування, написання та захист рефератів.

В процесі освоєння програми курсу використовуються різні інтерактивні методи і форми навчання, спрямовані на формування у студентів вміння чітко і конкретно визначати та пояснювати проблеми формування бухгалтерської фінансової звітності, здатності узагальнювати і формулювати свої висновки, обґрунтовувати і відстоювати свою точку зору. Для досягнення цих цілей студенти повинні регулярно відвідувати заняття, вивчати літературні джерела, готувати наукові доповіді, їх представляти, слухати і відповідати на поставлені питання.

управлінський-облік

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Мюллер Г., Гернон X., Міік Г., Соколов Я. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Облiк в зарубiжних країнах» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!