Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з економічних дисциплін \ Економічні предмети \ Економічна оцінка інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства

Економічна оцінка інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства, як навчальна дисципліна

« Назад

Інноваційна діяльність - це діяльність, спрямована на пошук і реалізацію інновацій з метою розширення асортименту та підвищення якості продукції, вдосконалення технології і організації виробництва.

Інноваційна діяльність включає:

- виявлення проблем підприємства;

- здійснення інноваційного процесу;

- організацію інноваційної діяльності.

Економічна-оцінка-інноваційно-інвестиційної-діяльності-підприємства,

Основна мета дисципліни передбачає досягнення трьох підцілей, у відповідності з якими студенти повинні навчитися орієнтуватися в актуальній проблематиці управління інноваційними процесами, опанувати базовою системою знань про управління інноваціями, які необхідні менеджеру, який працює у будь-якій сфері чи галузі економіки, визначитися з тим, чи цікавлять їх конкретні області інноваційної діяльності, в яких вони хотіли б спеціалізуватися.

Метою освоєння дисципліни «Економічна оцінка інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства» є розуміння сутності процесів якісного розвитку підприємства, що забезпечують новий рівень зростання ефективності виробництва продукції, виробничих систем і діяльності в цілому. Дисципліна спрямована на вироблення у студентів економічної, в тому числі фінансової грамотності, розуміння сутності, закономірностей і зв'язків між економічними явищами та процесами інноваційної діяльності в цілях створення стійких конкурентних переваг підприємства.

Перелік планованих результатів навчання з дисципліни:

- вміє використовувати нормативні правові документи у своїй діяльності;

- володіє основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації, має навички роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією, здатний працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах;

- здатний здійснювати збір, аналіз і обробку даних, необхідних для вирішення поставлених економічних завдань;

- здатний використовувати для рішення аналітичних і дослідницьких завдань сучасні технічні засоби та інформаційні технології.

Завдання вивчення дисципліни:

- формувати у студентів систематизоване знання про сутність, роль, основні елементи і стадіях інноваційної діяльності;

- розкрити зміст організаційно-економічного механізму управління інноваційними процесами;

- дати наочне уявлення про форми реалізації інноваційного менеджменту на прикладах світового та вітчизняного досвіду;

- прищепити навички багатоаспектної оцінки у сфері інноваційного менеджменту;

- створити основу для самостійного вивчення і володіння механізмами управління інноваційними процесами.

інноваційна-діяльність

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- сутність, роль та значення інноваційних процесів;

- історію розвитку та сучасний стан інноваційної діяльності за кордоном і в Україні;

- механізми і форми державної підтримки інноваційних процесів;

- основні форми інноваційного підприємництва;

- основні методи і способи впливу в системі інноваційного менеджменту;

- методики управління інноваційними ризиками;

- технологію інноваційного планування і прогнозування;

- технологію вибору стратегії інноваційного розвитку.

-- Вміти:

- приймати самостійні рішення в питаннях планування, прогнозування та вибору інноваційної стратегії;

- володіти методами техніко-економічного обґрунтування інноваційних проектів;

- застосовувати методи прогнозування економічних показників інновацій на ранніх стадіях проектування;

- самостійно аналізувати варіанти прийняття рішень з вибору джерел і обсягів фінансування;

- володіти методами раціональної організації інноваційних процесів на підприємстві;

- оцінювати вплив різних чинників у ситуаціях, що характеризуються невизначеністю, і на цій основі вибирати прийнятний варіант поведінки;

- застосовувати відповідні методики оцінки інноваційних ризиків.

-- Володіти:

- методикою визначення ринкової вартості інновацій;

- програмними продуктами, які використовуються для автоматизації розрахунків і планування інноваційної діяльності;

- використанням результатів оцінки поточної та перспективної вартості інноваційного бізнесу;

- алгоритмами розрахунку ризикових премій для різних типів інноваційних проектів.

інноваційного-менеджменту

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: К. В. Балдін, І. І. Передеряєв, Р. С. Голов та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Економічна оцінка інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову чи магістерську роботу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!