Роздрукувати сторінку

Операційний менеджмент, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Операційний менеджмент» спрямована на підготовку теоретично і практично студентів в області прийняття управлінських рішень, пов'язаних з операційною (виробничою) діяльністю підприємства.

Дисципліна входить до варіативної частини професійного циклу дисциплін напряму «Менеджмент» профіль «Виробничий менеджмент».

Її вивчення передбачає встановлення і розвиток міждисциплінарних зв'язків з такими дисциплінами, як організація виробництва, управління людськими ресурсами, економіка організацій (підприємств), безпека життєдіяльності.

операційна-діяльність

Метою вивчення курсу «Операційний менеджмент» є оволодіння теоретичними знаннями і розгляд методологічних засад управління операційною діяльністю організації, а також отримання практичних навичок для вирішення сучасних питань, з якими стикаються операційні менеджери, спираючись на технології і інструменти операційного менеджменту. Це є основою досягнення сучасними організаціями конкурентних переваг на ринку.

Завдання дисципліни:

- вивчення теоретичних і методологічних основ операційного менеджменту;

- визначення видів операційної діяльності та істотних взаємозв'язків між ними;

- розгляд сучасних проблем управління операціями на основі дослідження основ формування та функціонування операційної системи організації;

- вивчення етапів життєвого циклу операційних систем з виділенням характерних особливостей кожного етапу та визначенням основних підходів до вирішення властивих їм операційних завдань;

- дослідження мотивів створення і умов здійснення вибору нового продукту на основі сучасних стратегічних підходів;

- придбання практичних навичок по розробці процесу створення нового продукту в організації, у тому числі навичок щодо формування сервісних планів організацій, зайнятих у сфері послуг;

- розгляд теоретичних основ побудови виробничих процесів і визначення можливостей використання конкретних стратегій процесів на основі найбільш впливових факторів;

- оволодіння навичками проектування виробничих процесів з використанням сучасних інструментів планування виробничого потоку і на основі вивчення умов вибору методу надання послуг;

- визначення напрямів поліпшення операційної діяльності сучасних організацій.

Операційний-менеджмент

Курс «Операційний менеджмент» призначений для поглиблення та конкретизації знань в області управління операціями, а також узагальнення всіх знань з предметів професійного циклу.

Дисципліна «Операційний менеджмент» є попередньою для дисциплін «Архітектура підприємства», «Управління людськими ресурсами», «Статистичні методи в інтегрованих системах менеджменту», «Ризик-менеджмент», «Економіка якості», «Менеджмент конкурентоспроможності», «Управління проектами».

Вивчення дисципліни «Операційний менеджмент» базується на наступних компонентах:

1) Лекційні заняття дозволяють формувати у студентів теоретичну і методологічну основу пізнання управління операційними системами і процесами. Лекційний цикл аудиторних занять проводиться з використанням ПК та мультимедійного комплексу, що дозволяють здійснювати демонстрацію наочного супроводжуючого матеріалу і забезпечувати необхідну інтерактивність лекційного заняття.

2) Практичні заняття, спрямовані на оволодіння студентами навичок операційного менеджменту, у тому числі з використанням активних та інтерактивних форм проведення занять: ділових і рольових ігор, аналізу конкретних ситуацій, тренінгів в поєднанні з позааудиторною роботою з метою формування і розвитку загальнокультурних та професійних компетенцій учнів.

У процесі вивчення курсу «Операційний менеджмент» студентам пропонується прийняти участь у вирішенні декількох практичних ситуацій і завдань. Завдання мають загальну теоретичну основу і методику їх розв'язання, однак студенти в малих підгрупах, використовуючи творчий підхід і апелюючи самостійно отриманими теоретичним матеріалом і практичними даними, моделюють свою індивідуальну ситуацію. За підсумками підготовки проекту рішення завдань здійснюється їх обговорення на семінарському занятті. Беручи участь в дискусіях, в групі за підсумками заняття формулюються загальні висновки та рекомендації поведінки фахівців у конкретних виробничих ситуаціях.

3) Самостійна робота студентів передбачає вивчення теоретичних основ операційного менеджменту з застосуванням навчально-методичних матеріалів з курсу, а також навчальної та наукової літератури з метою формування та розвитку професійних навичок учнів.

операційні-менеджери

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Малюк В.І., Немчин А.М., Стерлігова А.Н., Фель А.В. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Операційний менеджмент» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!