Роздрукувати сторінку

Проектний аналіз, як навчальна дисципліна

« Назад

Проектний аналіз — це методологія, яка застосовується для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів.

Дисципліна «Проектний аналіз» вивчає теоретичні і практичні питання розробки та аналізу бізнес-планів інвестиційних проектів.

інвестиційне-планування

Мета викладання дисципліни полягає у набутті студентами теоретичних знань і практичних навичок у галузі теорії й практики бізнес-планування інвестиційної діяльності.

Для вирішення поставленої мети визначені наступні задачі:

- Розгляд загальних питань бізнес-планування;

- Розгляд правових основ інвестиційної діяльності в Україні;

- Розгляд методики аналізу фінансово-господарської діяльності в бізнес-плані інвестиційного проекту;

- Розгляд питань проведення аналізу ринків збуту та розробки стратегії маркетингу в бізнес-плані інвестиційного проекту;

- Розгляд питань фінансування інвестиційних проектів (джерела фінансування інвестиційних проектів);

- Розгляд методики розробки виробничого плану в бізнес-плані інвестиційного проекту;

- Розгляд методики прогнозування фінансово-господарської діяльності в бізнес-плані інвестиційного проекту;

- Розгляд простих і дисконтних методів аналізу ефективності інвестиційного проекту;

- Розгляд методики розробки інвестиційного плану проекту (капітальні витрати і приріст чистого оборотного капіталу);

- Розгляд методики проведення багатофакторного аналізу чутливості інвестиційного проекту;

- Розгляд різних підходів до визначення ризикованості інвестиційного проекту;

- Розгляд питань розробки юридичного плану інвестиційного проекту;

- Розгляд міжнародних підходів до розробки та аналізу бізнес-планів інвестиційних проектів;

- Розгляд особливостей розробки бізнес-планів інвестиційних проектів у різних галузях народного господарства;

- Вивчення програмного забезпечення, призначеного для розробки бізнес-плану інвестиційного проекту.

Проектний-аналіз

В результаті вивчення студенти повинні вміти: використовувати теоретичні знання дисципліни для аналізу і прогнозування фінансово-господарської діяльності в бізнес-плані інвестиційного проекту; використовувати теоретичні знання дисципліни для аналізу ефективності інвестиційного проекту; розробляти і аналізувати бізнес-плани інвестиційних проектів; застосовувати фінансові розрахунки в процесі прийняття економічних рішень в області інвестиційного планування; використовувати чинні нормативно-правові акти в процесі розробки та аналізу бізнес-планів інвестиційних проектів.

Базовими дисциплінами для вивчення курсу «Проектний аналіз» є: «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Гроші, кредит, банки», «Фінансове право». Курс «Проектний аналіз» безпосередньо пов'язаний зі спеціальними дисциплінами: «Корпоративні фінанси», «Аналіз фінансово-господарської діяльності», «Податкове право», «Інвестиційний аналіз» та ін.

Дисципліна «Проектний аналіз» одна з прикладних дисциплін, що формують майбутніх фахівців консалтингових компаній, банків, фінансових і страхових компаній, фінансового та податкового права, економістів організацій.

фінансування-інвестиційних-проектів

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: В.І. Тарасов, М.М. Ковальов, В.А. Микоюков, С.Є. Комаров.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи тези з курсу «Проектний аналіз» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!