Роздрукувати сторінку

Вступ в мале підприємництво, як навчальна дисципліна

« Назад

Вступ в мале підприємництво – це одна з найбільш масових і в теж час гнучких форм ділової активності населення. Саме в цьому секторі створюється база для формування середнього і великого бізнесу.

Цілями освоєння дисципліни «Вступ в мале підприємництво» є:

- формування комплексу знань, умінь і навичок в організації та функціонуванні малого бізнесу;

- вивчення форм підтримки малого бізнесу з боку державних і недержавних структур;

- навчання студентів комплексного підходу до вирішення практичних завдань щодо організації та функціонування малого бізнесу;

- навчання принципам і методам економічної оцінки ефективності малого бізнесу.

бізнес-процеси

Дисципліна «Вступ в мале підприємництво» відноситься до циклу спеціальних дисциплін. Її вивчення можливо на базі таких дисциплін, як: «Економіка організації», «Виробничий менеджмент», «Управління людськими ресурсами», «Антикризове управління», «Організація малого і середнього бізнесу».

Дисципліна забезпечує відповідний теоретичний рівень і практичну спрямованість у системі навчання і майбутньої діяльності бакалаврів.

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни «Вступ в мале підприємництво»:

- Готовністю брати участь у впровадженні технологічних і продуктових інновацій;

- Умінням моделювати бізнес-процеси і знайомством з методами реорганізації бізнес-процесів;

- Здатність проводити оцінку інвестиційних проектів за різних умов інвестування та фінансування;

- Умінням знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та сформулювати бізнес-ідею.

малий-бізнес

В результаті вивчення дисципліни магістр повинен:

Знати:

- Форми організації впровадження технологічних і продуктових інновацій;

- принципи розробки бізнес – планів організацій (напрямів діяльності, продуктів);

- принципи оцінки економічних і соціальних умов.

Вміти:

- Оцінювати ефективність впровадження технологічних і продуктових інновацій;

- Використання моделей на рівні бізнес – одиниць;

- Оцінювати чутливість інвестиційних проектів до ринкового ризику;

- Створювати нову організацію для реалізації бізнес-ідеї;

- Оцінювати положення організації на ринку праці, розробляти систему заходів по поліпшенню іміджу організації як роботодавця;

- Діагностувати етичні проблеми в організації і застосовувати основні моделі прийняття етичних управлінських рішень.

Володіти:

- Методами пошуку інженерно-технічних рішень та їх впровадження;

- Методами формулювання та реалізації стратегій на рівні бізнес-одиниці;

- Сучасним інструментарієм за оцінкою чутливості інвестиційних проектів до ринкового ризику;

- Методами оцінки ринкових можливостей на рівні бізнес-одиниці;

- Методами розробки, виробництва нових продуктів, надання послуг;

- Методами оцінки економічних і соціальних змін зовнішнього середовища.

Вступ-в-мале-підприємництво

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: А.Н. Романов, В.С. Торопцов, Д.Б. Григорович, Л.А. Галкіна, М.М. Максимців, Н.І. Малишев, О.В. Фоменко та ін.

Отже, якщо Ви вивчаєте курс «Вступ в мале підприємництво» і Вам терміново потрібно виконати будь-яку письмову роботу на задану тему, а часу у Вас бракує, ми завжди прийдемо на допомогу. Компанія ІЦ "KURSOVIKS" швидко та за помірну плату виконає всі замовлення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!