Роздрукувати сторінку

Основи інноваційно-інвестиційної діяльності, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Основи інноваційно-інвестиційної діяльності» - предмет, який введено для вивчення студентами економічних спеціальностей.

Дисципліна "Основи інноваційно-інвестиційної діяльності" відноситься до базової частини.

інноваційний-розвиток-підприємства

Метою освоєння дисципліни «Основи інноваційно-інвестиційної діяльності» є досягнення наступних результатів освіти:

-- знання на рівні уявлень:

- нормативні акти у сфері інноватики;

-- на рівні розуміння:

- стратегію розвитку інновацій в Україні;

-- на рівні відтворення:

- методи інформаційного пошуку та відбору ефективних інноваційних рішень;

- методи оцінки економічної ефективності інноваційних проектів;

- методи розробки бізнес-планів інноваційно-інвестиційних проектів.

-- вміння:

- розраховувати прогнозовану економічну та іншу ефективність інноваційних рішень;

- знаходити і аналізувати наукову і патентну інформацію, необхідну для практичного вирішення проблем ефективного інноваційного розвитку підприємства;

- розробляти бізнес-плани інноваційно-інвестиційних проектів.

-- навички:

- методами оцінки передбачуваної економічної, екологічної та соціальної ефективності інноваційних проектів;

- методами розробки бізнес-планів інноваційно-інвестиційних проектів.

інноваційні-проекти

Необхідними умовами для освоєння дисципліни є: знання математики, правових основ професійної діяльності.

Зміст дисципліни служить логічним продовженням дисциплін: Правові основи професійної діяльності.

Зміст дисципліни слугує основою для опанування дисциплін: Основи бізнес-планування; Метрологія, стандартизація, сертифікація; Інформаційний супровід створення оптичних приладів.

Методи навчання:

1. Інформаційні технології: використання електронних освітніх ресурсів при підготовці до лекцій, практичних та лабораторних занять.

2. Case-study - аналіз реальних проблемних ситуацій, що мали місце у відповідній сфері професійної діяльності, та пошук кращих варіантів рішень.

3. Проблемне навчання – стимулювання студентів до самостійного придбання знань, необхідних для вирішення конкретної проблеми.

4. Індивідуальне навчання – вибудовування учнем власної освітньої траєкторії на основі формування індивідуальної освітньої програми з урахуванням інтересів студента.

5. Міждисциплінарне навчання – використання знань з різних галузей, їх групування і концентрація в контексті розв'язуваної задачі.

В процесі вивчення курсу "Основи інноваційно-інвестиційної діяльності" у студентів повинні сформуватись наступні компетенції:

- здатність використовувати основи економічних знань в різних сферах життєдіяльності, у тому числі при вирішенні соціальних і професійних завдань і при оцінці ефективності результатів діяльності в різних сферах;

- здатність працювати в команді, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні, конфесійні та культурні відмінності, на основі прийнятих моральних і правових норм;

- здатність до самоорганізації та самоосвіти.

Основи-інноваційно-інвестиційної-діяльності

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: В.Н.Марцуль, Є.В. Радіон та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Основи інноваційно-інвестиційної діяльності» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!