Роздрукувати сторінку

Теорія організації, як навчальна дисципліна

« Назад

Теорія організації як предмет виокремився з соціології – курсу, що досліджує суспільні структури, їх елементи, а також соціальні процеси, що здійснюються у цих структурах.

Мета дисципліни — оволодіння студентами теорією організації, спрямованої на удосконалення функціонування і управління організаційною системою.

проблеми-організації

Завдання дисципліни:

- розкрити наукові основи теорії організації;

- показати комплексність науки «Теорія організації» у взаємозв'язку її з природними, технічними та суспільними науками;

- показати домінуюче значення організаційного фактору в житті суспільства (підприємства).

управління-організаційною-системою

Дисципліна входить в «Професійний цикл» навчального плану.

-- У результаті освоєння курсу студент повинен знати:

- Місце теорії організації в системі наукових знань.

- Зміст етапів розвитку теорії організації.

- Визначення поняття системи, властивості керуючої та керованої системи.

- Загальні властивості, характерні для економічних організаційних систем.

- Місце управління в організаційних процесах і структурах.

- Суть і зміст організаційної культури людини, компанії та суспільства.

- Загальні поняття про залежності, закони та закономірності організації та їх роль у теорії організації.

- Основні етапи, процедури й операції, що входять до складу процесу організації.

- Методи і етапи організаційного проектування.

- Функціонально-діагностичний метод удосконалювання управління проблемами організації.

- Закономірності системи соціального управління, що характеризують відносини між суб'єктом і об'єктом організаторської діяльності.

-- Повинен вміти:

- Провести аналіз впливу інформаційних технологій на ефективність діяльності організації.

- Визначити основні шляхи формування організаційної культури в організації.

- Засвоїти процес формування економічної організаційної системи.

- Засвоїти напрямки вдосконалення управління соціальною організацією.

-- Повинен володіти:

- Термінологією, передбаченою курсом «Економіка» (кваліфікація (ступеня) «Бакалавр»).

- Методами розробки нової економічної організаційної системи.

Основні розділи програми:

Вступ

Тема 1. Теорія організації та її місце в системі наукових знань.

Тема 2. Розвиток теорії організації.

Тема 3. Організація як система.

Тема 4. Класифікація організацій.

Тема 5. Організація і управління.

Тема 6. Організаційна культура.

Тема 7. Закони організації.

Тема 8. Принципи організації.

Тема 9. Проектування організаційних систем.

Тема 10. Удосконалення функціонування і управління організаційної системою.

Тема 11. Суб'єкти організаторської діяльності.

Теорія-організації

Свою увагу зародженню та впровадженню курсу у навчально-виховний процес приділяли такі науковці: Мясніков А.В., Головізіна А.Т. Архіпова О.І. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Теорія організації» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!