Роздрукувати сторінку

Організаційне проектування підприємства, як навчальна дисципліна

« Назад

Організаційне проектування підприємств - це моделювання організаційної системи, що здійснюється при створенні нового підприємства.

Мета вивчення дисципліни – оволодіння теорією і практикою дослідження і проектування організаційних систем в цілях їх подальшого розвитку.

організаційне-проектування

Завдання дисципліни:

- вивчення теоретичних і методичних основ організаційного проектування та організаційного розвитку організацій;

- освоєння понятійного апарату і термінології, що використовується в сучасній практиці організаційного проектування;

- вироблення практичних навичок збирання, узагальнення, систематизації й аналізу фактичних даних по організаційних системах, їх структурі, властивостях і законах розвитку в умовах ринкової економіки.

Для освоєння навчальної дисципліни слухачі повинні володіти наступними знаннями та компетенціями:

- Знати теорію організації, теоретичні основи менеджменту і організаційної поведінки.

- Вміти ставити цілі організаційного розвитку і знаходити шляхи їх досягнення.

- Володіти культурою критичного мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, навичками самостійного розв'язання управлінських завдань.

Вивчення даної дисципліни базується на наступних дисциплінах: теорія організації, основи менеджменту, організаційна поведінка, управлінські рішення, економіка і соціологія праці, економіка організації та інших прикладних дисциплінах управлінського профілю.

Основні положення дисципліни повинні бути використані надалі при вивченні наступних дисциплін: управління змінами, управлінське консультування і при проходженні виробничої практики.

Організаційне-проектування-підприємства

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- методи, принципи, підходи та правила проектування (побудови) організаційних структур;

- основні фактори функціонування організацій;

- види проектної документації при проектуванні системи управління організацією;

- етапи і стадії проектування системи управління.

-- Вміти

- застосовувати отримані в процесі навчання знання для прийняття рішень; (індивідуальних і в команді) з урахуванням економічних, соціальних, технічних та інших факторів в умовах невизначеності;

- використовувати функції управління при формуванні різних організаційних структур управління;

- будувати, використовувати і коригувати структурні моделі підприємств залежно від зовнішніх і внутрішніх факторів та явищ;

- здійснювати якісний та кількісний аналіз організаційних структур управління;

- розробляти посадові інструкції та положення з лінійними і функціональними підрозділами організації.

-- Володіти навичками:

- проведення організаційно-управлінської діагностики конкретної організації;

- коригування існуючої організаційної структури і організаційних процесів з метою підвищення їх ефективності.

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни (модуля): здатність проектувати організаційну структуру, здійснювати розподіл повноважень і відповідальності на основі їх делегування.

організаційні-системи

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Плахова Л.В., Ануріна Т.М., Лєгостаєва С.А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Організаційне проектування підприємства» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!