Роздрукувати сторінку

Економічний аналіз, як навчальна дисципліна

« Назад

Економічний аналіз є досить ефективним інструментом менеджменту, управління дозволяє оперативно виявляти відхилення від обраних стратегій через аналіз даних і виробляти науково обґрунтовані і економічно оправдані управлінські рішення, що дозволяють досягти найбільшої ефективності в управлінні ресурсами і вартості підприємства, як об'єкта інвестицій.

Метою вивчення дисципліни «Економічний аналіз» є формування цілісного уявлення про аналіз господарської діяльності як найважливішої функції управління організаціями, вивчення основних методів економічного аналізу та можливості їх застосування на різних стадіях процесу розроблення, прийняття управлінських рішень, отримання практичних навичок з аналізу та оцінки різних напрямків поточної, фінансової та інвестиційної діяльності.

аналіз-економіки

Завдання дисципліни:

- засвоєння знань про основи теорії і методики економічного аналізу;

- оволодіння вміннями цілеспрямованого виконання дій і завдань в області аналізу економіки;

- формування ставлення до об'єкту і предмету аналітичної діяльності, а також відносини студента до свого особистого і професійного розвитку, кар'єри за допомогою інструментарію аналізу і аудиту.

Економічний-аналіз

Дисципліна «Економічний аналіз» забезпечує формування таких компетенцій:

1. Здатність застосовувати основні методи фінансового менеджменту для оцінки активів, управління оборотним капіталом, прийняття інвестиційних рішень, рішень щодо фінансування.

Знати:

- основні методи фінансового менеджменту, аналізу та оцінки якості активів, управління оборотним капіталом та прийняття грамотних, обґрунтованих управлінських рішень.

Вміти:

- практично застосовувати чинні методики оцінки і аналізу якості активів організації, оптимальності структури капіталу та вибору ефективних інвестиційних проектів.

Володіти:

- навичками аналітичної роботи та використання інформаційної та нормативно-правової документації в галузі аналізу та оцінки ефективності використання активів і капіталу.

2. Здатність аналізувати, узагальнювати і систематизувати інформацію.

Знати:

- основні методи збору, узагальнення, систематизації інформаційної складової аналітичної діяльності.

Вміти:

- оформляти результати аналізу, узагальнювати отриману інформацію, аргументувати висновки, професійні судження та пропозиції щодо використання результатів аналізу.

Володіти:

- теоретичними знаннями і практичними навичками в області аналізу і узагальнення інформаційного потоку.

3. Здатність застосовувати інструменти прогнозування, методи планування, а також способи забезпечення координації та контролю діяльності організації.

Знати:

- методи, процедури економічного аналізу, інструменти фінансового, стратегічного планування, основні підходи до організації бюджетування, а так само способи координації діяльності центрів фінансової відповідальності.

Вміти:

- застосовувати кількісні та якісні методи аналізу при прийнятті управлінських рішень і будувати економічні, фінансові та організаційно-управлінські моделі;

- проводити аналіз операційної діяльності організації та використовувати його результати для підготовки управлінських рішень.

Володіти:

- методами прийняття стратегічних, тактичних і оперативних рішень в управлінні операційною (виробничою) діяльністю організацій.

управління-організаціями

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Карлін Т.Р., Макмін А.Р., Бернстайн Л.А. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Економічний аналіз» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову роботу чи реферат.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!