Роздрукувати сторінку

Бюджетний менеджмент, як навчальна дисципліна

« Назад

Бюджетний менеджмент – це система ефективних дій, прийомів, методів і способів, що проводяться органами державної влади, структурами місцевого самоврядування та іншими господарюючими суб'єктами з управління бюджетними відносинами, що формуються в процесі створення, розподілу, перерозподілу та застосування державних і муніципальних бюджетних коштів.

В період панування товарно-грошових відносин задоволення потреб товариства здійснюється через акт купівлі-продажу товарів (робіт, послуг), де універсальним засобом виступають гроші. Звідси процес формування і витрачання грошових коштів – об'єктивна, головна і першочергова сфера життєдіяльності будь-якого господарюючого суб'єкта: індивіда, організації, держави. Виникають питання: як відбуваються формування і витрачання грошових коштів, наприклад, одного із господарюючих суб'єктів – держави. Відповіді на ці та багато інших питань складають предмет вивчення науки про бюджетний менеджмент.

Бюджетний-менеджмент

Слід окреслити, що термін «менеджмент» теоретично і логічно виник як опис системи управління приватним капіталом та бізнесом. Тому об'єктом дослідження з менеджменту у зазначених сферах є організація управління, що представляє діяльність людей і окремих суб'єктів господарювання для здобуття особистих (індивідуальних) цілей. Що ж стосується держави, то західні економісти-теоретики пропонують застосовувати термін «державне управління». Інші ж вважають, що цей термін більше відповідає адміністративно-командній системі управління економікою та соціалістичному характеру ладу, де проголошується і реалізується в основному громадська (державна) власність на засоби виробництва.

Мета курсу «Бюджетний менеджмент» – проведення фінансово-бюджетної політики держави в ім'я соціально-економічного становлення та формування безпеки країни, а також збільшення добробуту людей.

бюджетні-кошти

Важливими завданнями курсу «Бюджетний менеджмент» в Україні є:

– мобілізація державних бюджетних та позабюджетних ресурсів;

– забезпечення безперебійного фінансування витрат для реалізації функцій і завдань країни та органів місцевого самоврядування;

– дослідження додаткових фінансових ресурсів під час мобілізації та застосування бюджетних та позабюджетних коштів;

– збільшення якості управління мобілізацією і застосуванням державних бюджетних та позабюджетних коштів;

– посилення державного (муніципального) фінансового контролю за ефективним використанням державних і муніципальних бюджетних і позабюджетних коштів.

Зміст бюджетного менеджменту зводиться до взаємодії його об'єктів і суб'єктів, в ході якого відбувається реалізація функцій держави за допомогою особливого функціонального механізму. Об'єктами служать різні централізовані фінансові потоки і ресурси держави.

Якість організації бюджетного менеджменту при цьому багато в чому залежить від характеру використання базових елементів, а також від таких управлінських інструментів, як бюджетна класифікація, планування, прогнозування і т.д.

Грамотне і вміле володіння методами та способами організації бюджетного менеджменту дозволяє в значній мірі убезпечити державу від різних внутрішніх негативних явищ, так і від зовнішніх криз, зробити розвиток економіки країни більш регульованим і передбачуваним.

бюджетні-та-позабюджетні-кошти

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Аветісян І.А., Сатарова Н.А., Ковальова Т.М. та ін.

Отже, якщо Ви вивчаєте курс «Бюджетний менеджмент» і Вам терміново потрібно виконати будь-яку письмову роботу на задану тему, а часу у Вас бракує, ми завжди прийдемо на допомогу. Компанія ІЦ "KURSOVIKS" швидко та за помірну плату виконає всі замовлення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!