Роздрукувати сторінку

Математичні моделі трансформаційної економіки, як навчальна дисципліна

« Назад

У трансформаційній економіці існування різних соціально-економічних систем відбувається під впливом великої кількості впливів зовнішнього середовища, що призводить до великих втрат у діяльності систем.

Зовнішні впливи безперервно змінюються у часі і не можуть бути досліджені однозначно. Це веде до потреби залучення при управлінні соціально-економічними системами принципів, що беруть до уваги ймовірнісний характер впливів.

Математичні-моделі-трансформаційної-економіки

Конструювання адаптивних систем управління в економіці ґрунтується на широкому застосуванні економіко-математичних методів і засобів обчислювальної техніки. При цьому мусить бути порушений традиційний підхід до застосування економіко-математичних методів.

З дисципліни «Математичні моделі трансформаційної економіки» розглядаються: особливості і сутність трансформаційних процесів, моделі їх опису, принципи побудови адаптивних систем, методи і моделі адаптивного планування та управління економічними об'єктами; моделі організаційних форм взаємодії підприємства; моделі стратегічного управління підприємством.

Визначаються ключові елементи трансформаційних процесів; розкривається зміст змін, притаманних економіці перехідного періоду; проводиться аналіз і сутність концепцій і стратегій економічного розвитку, заснованих на революційному і еволюційному підході до управління трансформаціями; проводиться аналіз основних моделей економічного розвитку та моделей економічного зростання.

трансформаційна-економіка

Програма дисципліни містить необхідні загальноматематичні розділи, присвячені питанням дискретної оптимізації та управління в умовах невизначеності, так і прикладні розділи, актуальні для роботи в різних предметних галузях економіки.

Завданням дисципліни є введення студентів у методологію, підходи, математичні методи аналізу соціально-економічних явищ і процесів з науково-технічних позицій, що склалися до теперішнього часу в світовому діловому співтоваристві. Матеріал дисципліни призначений для подальшого використання та розвитку в мікро - і макроекономіці.

У результаті вивчення курсу студент повинен мати уявлення про досить повний спектр концепцій, підходів, методів сучасної теорії управління та дослідження операцій. Студент повинен знати основні типи дискретних математичних моделей, використовуваних при описі складних систем і при прийнятті рішень. Студент повинен навчитися будувати комбіновані моделі і підбирати методи, що використовують результати з різних наукових областей. Студент повинен оволодіти методологією системного аналізу реальних ситуацій в цілях побудови адекватних їм моделей і методів з метою порівняльного аналізу моделей і методів, вибору найкращих у розглянутій ситуації рішень.

Навчальна дисципліна «Математичні моделі трансформаційної економіки» використовує матеріал попередніх їй дисциплін навчального плану факультету економіки «Математичний аналіз», «Лінійна алгебра», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Диференціальні рівняння», «Дискретна математика».

трансформаційн-процеси

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Гермейер Ю. Б., Карманов В. Г., Федоров В. В. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Математичні моделі трансформаційної економіки» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!