Роздрукувати сторінку

Міжнародні стандарти фінансової звітності, як навчальна дисципліна

« Назад

Фінансова звітність створена зі звітного бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки, звіту про рух грошових коштів, звіту про рух власного капіталу і розподіл чистого прибутку, а також додатків, пояснень і приміток. Формування фінансової звітності, в кінцевому підсумку зводиться до виявлення і відображення в ній відповідних елементів.

Мета вивчення дисципліни – це придбання студентами даної спеціальності теоретичних знань і початкових практичних навичок в області МСФЗ. Необхідно, щоб студенти могли зрозуміти і проаналізувати звітність, складену за правилами МСФЗ.

бухгалтерський-облік

Завданнями дисципліни є:

– ознайомити студентів з міжнародними стандартами фінансової звітності;

– розвинути практичні навички в режимі поточної роботи бухгалтера;

– практично засвоїти методи складання річного балансу підприємства, звіту про прибутки і збитки, звіту про рух грошових коштів, консолідованої звітності;

– практично засвоїти методи трансформації фінансової звітності відповідно до МСФЗ;

– ознайомити студентів з базовими принципами МСФЗ;

– вивчити структуру побудови окремої фінансової звітності за МСФЗ;

– визначити використовувані в МСФЗ види оцінки статей фінансової звітності.

Програмою курсу «Міжнародні стандарти фінансової звітності» передбачено вивчення теоретичних основ фінансової звітності та порядку її формування, методів, форм і принципів; формування інформації про майно підприємства, його капітал та господарські процеси; отримання практичних навичок складання бухгалтерської звітності за правилами міжнародних стандартів. Вивчення фінансової звітності базується на знанні основ загальнотеоретичних і загальноекономічних дисциплін. Курс викладається в тісній ув'язці з наступними дисциплінами: маркетинг, макроекономіка, мікроекономіка, бухгалтерський облік, фінансовий менеджмент, статистика, правознавство, податки і оподаткування та ін.

Міжнародні-стандарти-фінансової-звітності

Для успішного засвоєння теоретичного матеріалу передбачені практичні заняття, на яких студенти повинні навчитися складати фінансову звітність за правилами міжнародних стандартів, здійснювати контроль виконуваних дій і встановлювати взаємозв'язок з даними бухгалтерського обліку.

Теоретичні знання і практичні навички, отримані студентами з дисципліни "Міжнародні стандарти фінансової звітності" є базою для підготовки випускних кваліфікаційних робіт.

У процесі виконання практичних робіт необхідно реалізувати наступні цілі та завдання:

- засвоєння основ курсу «Міжнародні стандарти фінансової звітності», його значення в управлінні організацією;

- створення системи економічної інформації, вивчення методології складання фінансової звітності;

- застосування прогресивних форм і методів розробки і складання звітності за правилами МСФЗ, що забезпечують ефективний контроль витрачання, матеріальних і грошових ресурсів, збереженням власності;

- використання методологічних основ міжнародних стандартів фінансової звітності, принципів групування облікової інформації для цілей фінансової та управлінської звітності;

- вивчення нормативного регулювання МСФЗ, основних принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Дані методичні вказівки призначені для студентів спеціальностей інституту менеджменту та економіки «Світова економіка», «Фінанси і кредит».

Метою створення методичних вказівок до вивчення дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» є ознайомлення студентів з основними поняттями представлених аспектів фінансової звітності з правилами міжнародних стандартів, можливість використання завдань на практичних заняттях.

фінансова-звітність

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Зубкова Н.В., Палій В.Ф., Сапожникова Н.Г. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Міжнародні стандарти фінансової звітності» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!