Роздрукувати сторінку

Внутрішній контроль, як навчальна дисципліна

« Назад

Внутрішній контроль – це процес, здійснюваний спільно радою директорів, керівництвом та іншими працівниками товариства і покликаний забезпечити розумну гарантію досягнення наступних цілей суспільства: достовірність фінансової звітності, ефективність діяльності та дотримання товариством вимог законодавства.

Цілями освоєння дисципліни «Внутрішній контроль» є:

- вивчення видів і функцій контролю, його значення в управління організацією;

- освоєння ревізії як інструменту контролю за збереженням і рухом активів і виконання зобов'язань організації у відповідності із законами України;

- планування та організація внутрішньої системи контролю за станом та ефективним використанням активів і своєчасного виконання всіх зобов'язань організації;

- освоєння методів і прийомів контрольно-ревізійної роботи в організаціях різних організаційно-правових форм власності;

- вивчення порядку оформлення матеріалів та результатів контролю і ревізії.

внутрішній-аудит

У відповідності зі стандартом в рамках курсу повинні бути розглянуті наступні питання:

- сутність, цілі і організація внутрішнього аудиту;

- внутрішній аудит як об'єкт управління власників (акціонерів);

- співвідношення внутрішнього аудиту і управлінського контролю;

- використання результатів роботи внутрішніх аудиторів з незалежними аудиторськими організаціями;

- положення про службу внутрішнього аудиту.

Внутрішній-контроль

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

1) основи нормативного регулювання внутрішнього контролю і аудиту в комерційних організаціях;

2) особливості технології внутрішнього аудиту.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

1) аналізувати правові явища фінансово-господарської діяльності;

2) виявляти незаконні операції;

3) користуватися методами внутрішнього аудиту при виявленні незаконних операцій;

4) аргументувати та нормативно обґрунтовувати зауваження і інші факти недоліків і порушень в роботі організації, відображені в первинних і зведених бухгалтерських документах;

5) складати звіт і формувати рекомендації щодо виявлених порушень.

Володіти:

- навичками виявлення закономірностей і передумов порушень в організаціях систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;

- спеціальними прийомами і методами виявлення помилок і несумлінних дій керівництва і працівників економічного суб'єкта, що обумовлюють викривлення в бухгалтерському обліку і звітності.

ревізія

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Бровкіна Н.Д., Макоєв О.С., Бобошко В.І. та ін.

Отже, якщо Ви вивчаєте курс «Внутрішній контроль» і Вам терміново потрібно виконати будь-яку письмову роботу на задану тему, а часу у Вас бракує, ми завжди прийдемо на допомогу. Компанія ІЦ "KURSOVIKS" швидко та за помірну плату виконає всі замовлення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!