Роздрукувати сторінку

Маркетингові дослідження, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Маркетингові дослідження» займає провідне місце в блоці професійних курсів програми навчання менеджерів. Це обумовлено цілями підготовки студентів, які оволодівають передові форми, методи та інструменти маркетингових досліджень, які вміють оцінити інформаційні потреби компанії. Висококонкурентне маркетингове середовище і постійно зростаюча ціна управлінських помилок вимагають, щоб результати маркетингових досліджень включали високоякісну достовірну, повну та оперативну інформацію. Ефективні управлінські рішення не можуть ґрунтуватися тільки на інтуїції або простих міркуваннях.

Маркетингові дослідження – це міждисциплінарний курс, що об’єднує в собі наукові дослідження і практичний досвід в сфері маркетингу, менеджменту, статистики, економіко-математичних методів, психології та соціології. Представлений курс узагальнює інструментарій і знання даних дисциплін для отримання, систематизації і аналізу інформації, потрібної для ухвалення маркетингових управлінських рішень.

інструменти-маркетингових-досліджень

Актуальність курсу полягає в тому, що знання з маркетингових досліджень, одержані студентами дозволять їм у процесі професійної діяльності виявляти і грамотно задовольняти запити і потреби споживачів, покращувати результати роботи промислових підприємств, комерційних та державних організацій, досягати значних переваг у конкурентній боротьбі і знизити неефективні витрати.

Предмет «Маркетингові дослідження» є важливою складовою частиною програми підготовки (напрямки, профілю) «Маркетинг» і дає комплекс знань в сфері збору та аналізу маркетингової інформації, дослідження ринкового стану підприємства і оточуючих його об'єктів і явищ.

Для одержання певних знань, вмінь і здібностей студенти повинні вивчити і опанувати всі основні методики здійснення маркетингових досліджень, принципи та організацію, технології маркетингових досліджень.

Метою вивчення предмету «Маркетингові дослідження» є становлення системи професійних знань, вмінь і умінь, що дають можливість здійснювати функцію маркетингових досліджень в організаціях з ціллю забезпечення якості встановлених управлінських рішень, зниження ризику і невизначеності, а також окреслення значення і ступеня впливу маркетингових досліджень на роботу підприємств щодо отримання переваг у конкурентній боротьбі і зниження неефективних витрат.

маркетингове-середовище

Завдання курсу: обґрунтовувати маркетинговий підхід до проблем вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства; використовувати методи оцінки потенціалу підприємства та визначення його слабких і сильних сторін; застосовувати методи і процедури проведення комплексних маркетингових досліджень; давати обґрунтовану оцінку і коригувати управлінські рішення для досягнення стійкого ринкового становища і ефективних результатів маркетингової діяльності підприємства.

Студент повинен знати: головні теоретичні та методологічні основи сучасних маркетингових досліджень; роль, яку відіграють маркетингові дослідження в системах підтримки ухвалення управлінських рішень; концептуальну основу здійснення процесу маркетингових досліджень; види маркетингових досліджень; методи збору даних; методи становлення інформаційної бази маркетингу.

Студент повинен вміти: формулювати цілі, завдання, гіпотезу маркетингового дослідження; визначити процедуру дослідницького проекту; проектувати форми для збору даних; здійснювати аналіз та інтерпретацію даних; критично оцінювати можливість використання тих чи інших методів дослідження для конкретного завдання; підготувати звіт про одержані результати маркетингового дослідження; представити зібрану інформацію в зручному для аналізу і інтерпретації вигляді; розробляти і обґрунтовувати оптимальні управлінські рішення на основі результатів маркетингового дослідження, розробляти і коригувати з урахуванням отриманих результатів стратегію розвитку організацій.

Маркетингові-дослідження

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Сафронова Н., Моосмюллер Г., Бєляєвський І. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Маркетингові дослідження» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!