Роздрукувати сторінку

Короткострокова фінансова політика, як навчальна дисципліна

« Назад

Фінансова політика, як спосіб вплив фінансів на економічний і соціальний розвиток суспільства є складовою частиною економічної політики держави.

Мета дисципліни «Короткострокова фінансова політика» - формування у студентів твердих теоретичних знань і практичних навичок по розробці і використанню інструментів короткострокової фінансової політики підприємства.

економічна-політика

В процесі вивчення даної дисципліни студент освоює наступну компетенцію: здатність розробити і реалізувати фінансову політику на підприємстві.

Завдання дисципліни:

- вивчити основні поняття і категорії, що застосовуються в процесі розробки і реалізації короткострокової фінансової політики на підприємстві;

- вивчити інструменти управління фінансовими потоками, використовувані в ході розробки і реалізації короткострокової фінансової політики на підприємстві;

- формування вміння розробляти бюджети комерційного підприємства і визначати ключові показники ефективності;

- формування вміння реалізувати політику управління дебіторською заборгованістю і запасами на підприємстві;

- формування вміння застосовувати інструменти управління фінансовими потоками, які використовуються у ході розробки та реалізації короткострокової фінансової політики на підприємстві;

- формування навичок розрахунку фінансових показників з використанням фінансової математики для обґрунтування управлінських рішень у сфері короткострокової фінансової політики;

- формування навичок розробки і реалізації цінової політики на підприємстві;

- формування навичок розрахунку економічних показників на основі операційного і об'ємно-вартісного аналізу, які використовуються у ході розробки та реалізації короткострокової фінансової політики на підприємстві.

Короткострокова-фінансова-політика

Предметом освоєння дисципліни є наступні об'єкти:

- облікова політика підприємства;

- цінова політика підприємства;

- політика управління поточними витратами підприємства;

- політика управління дебіторською та кредиторською заборгованістю;

- політика управління запасами;

- політика управління грошовими коштами підприємства;

- джерела короткострокового фінансування;

- короткострокове фінансове планування.

Дисципліна «Короткострокова фінансова політика» відноситься до варіативної частини циклу професійних дисциплін і є дисципліною за вибором студентів за профілем «Фінанси і кредит».

Після вивчення дисципліни студент повинен освоїти частини зазначених у пункті компетенцій і демонструвати наступні результати:

-- Знати:

- основні поняття, категорії та інструменти, що застосовуються в процесі розробки і реалізації короткострокової фінансової політики на підприємстві;

- інструменти управління фінансовими потоками, використовувані в ході розробки і реалізації короткострокової фінансової політики на підприємстві.

-- Вміти:

- розробляти і реалізовувати короткострокову фінансову політику на підприємстві;

- застосовувати інструменти управління фінансовими потоками, які використовуються у ході розробки та реалізації короткострокової фінансової політики на підприємстві.

-- Володіти:

- навичками розробки та реалізації короткострокової фінансової політики на підприємстві;

- інструментами управління фінансовими потоками, які використовуються в ході розробки і реалізації короткострокової фінансової політики на підприємстві.

фінансова-політика

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: А.Д. Шеремет, А.Ф. Іонова, А.В. Рексін, P.P. Сароян та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи розрахункову з курсу «Короткострокова фінансова політика» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!