Роздрукувати сторінку

Біосоціальна економіка, як навчальна дисципліна

« Назад

«Сталий розвиток», «зелена економіка», «біоекономіка», «еко-економіка», «нео-інституціональна економіка» - різні теорії об'єднані спільним пошуком інших шляхів розвитку світових економік в майбутньому і спробою зрозуміти, як перейти на нові моделі виробництва і споживання. Дані пошуки зумовлені низкою факторів, особливо активізованою в умовах нової цивілізаційної кризи спровокованої трансформаційними економічними процесами (домінуванням фінансової над ринковою економікою), збільшенням чисельності населення, стійким безробіттям, розвитком нових технологій, енергетичної та продовольчої безпеки, несприятливими змінами клімату і т. д.

З урахуванням основних принципів неоінституційної та екологічної економіки, часто, сталий розвиток концептуалізу розглядається через біоекономічну модель. Такий шлях передбачає заміщення «трьох стовпів»: екологічного, економічного, соціального на три взаємно залежні підсистеми, які проникають один в одного через соціальний аспект.

біоекономіка

Мета навчального курсу «Біосоціальна економіка»:

- дати знання основних теорій сутності, закономірностей зародження і розвитку міст;

- виробити навички визначення типу міста, його основних функцій, проблем функціонування; навички планування розвитку міста;

- змінити відношення до міста як до місця проживання (зміна сприйняття міста як об'єкта споживання/ тимчасового притулку на сприйняття як об'єкта творчості/ батьківщини/ будинку) і об'єкта управління (від сприйняття міста як території до сприйняття міста як цілісної соціально-економічної системи, усвідомлення ролі муніципального службовця).

Визнання біосоціальної економіки - шлях побудови посткризової економіки враховує комплексне вирішення проблем сучасного суспільства, що лежать у площині соціального, економічного і екологічного аспекту. Також, перехід до біосоціальної економіки є оптимальним механізмом реалізації програми «сталого розвитку», який передбачає практичну роботу по оцінці взаємозаміщення традиційних економічних підходів біоекономічними, побудовою оптимізаційних моделей в умовах глобальних кліматичних змін і створенням біосоціальних кластерів від локальних до загальнонаціональних рівнів.

Біосоціальна-економіка

Після вивчення курсу «Біосоціальна економіка» студент повинен:

1. Мати чітке уявлення:

- про сутність міста, взаємодію його елементів;

- про генезис та розвиток міста;

- про типологію міст;

- про структуру сучасного міста, особливості його функціонування та розвитку;

- про типові проблеми, що виникають у сучасних містах.

2. Вміти пояснити:

- в чому сутність урбанізації і які основні етапи світового процесу урбанізації;

- в чому сутність просторової еволюції міст;

- що таке міська політика, які основні цілі, задачі, методи та напрямки міської політики;

- сучасну концепцію розвитку міста.

3. Дати порівняння:

- підходів до визначення міста;

- теорій генезису міста;

- існуючих типологій міст;

- містобудівних ідей.

4. На підставі отриманих знань вміти визначити:

- тип розглянутого міста;

- причини його виникнення;

- стадію розвитку;

- перспективи росту.

Курс базується на сучасній урбаністичній концепції міста як цілісного соціально-економічного організму, в той же час є просторовим феноменом і предметно-матеріальним комплексом, а так само на концепції місцевих співтовариств і концепції соціального капіталу.

Це дає можливість глибше зрозуміти процеси функціонування і розвитку міста, місце і роль органів самоврядування міста, зрозуміти світовий процес урбанізації і оцінити перспективи розвитку українських міст.

Основними поняттями курсу є: «місто», «структура міста», «генезис міста», «урбанізація», «агломерація», «просторовий розвиток», «економічний розвиток».

екологічна-економіка

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Садовська Л., Євсєєва Т., Мартинова А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Біосоціальна економіка» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!