Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з економічних дисциплін \ Економічні предмети \ Економіко-математичні методи та моделі (Економетрія та Економетрика)

Економіко-математичні методи та моделі (Економетрія та Економетрика), як навчальна дисципліна

« Назад

Модель – це образ (у тому числі умовний, уявний, опис, схема, креслення, графік) або зразок якого-небудь об'єкта (оригіналу), що наближено відтворює цей об'єкт, тобто модель – спосіб, який використовується в якості замінника оригіналу. Модель відображає, відтворює або заміщає оригінал в його основних рисах таким чином, що її вивчення дає нову інформацію про об'єкт або сукупність об'єктів. Головна властивість моделі полягає в тому, що вона завжди аналогічна (подібна) досліджуваному об'єкту.

Моделювання – це дослідження реальних явищ за їх моделями.

Економіко-математичне моделювання – це дослідження математичними засобами економіко-математичних моделей. Завдання економіко-математичного моделювання: аналіз економічних об'єктів і процесів; економічне прогнозування, передбачення розвитку економічних процесів; вироблення управлінських рішень на всіх рівнях господарської ієрархії.

Економіко-математичні-методи-та-моделі-Економетрія-та-Економетрика

Дисципліна «Економіко-математичні методи та моделі (Економетрія та Економетрика)» є варіативною частиною математичних і природничих дисциплін за напрямом підготовки «Економіка».

Курс «Економіко-математичні методи та моделі (Економетрія та Економетрика)» узагальнює теоретичні, експериментальні, методичні роботи і сучасну практику в галузі дослідження економічних об'єктів та теорії прийняття рішень, моделювання та організації соціально-економічних систем, а також удосконалення їх функціонування на основі результатів формалізованого аналізу. Умови сучасного ринку істотно підвищують значення розробки та здійснення оптимальних економічних прогнозів, проектів і планів, при цьому виникають проблеми побудови складної системи, забезпечення її ефективного функціонування на основі аналізу і реалізації управлінських рішень. Теорія економіко-математичних методів (ЕММ) є методологічною основною аналізу і прийняття таких ефективних рішень.

Об'єктами вивчення в курсі Економетрика виступають системи різного класу:

- індивідуальні учасники ринку; виробничо-технологічні системи, коли об'єктом управління є сукупність технологічного обладнання та реалізованого за допомогою нього завершеного виробничого процесу;

- системи економіко-організаційного типу, об'єктами управління в якої є колективи людей (підприємства і організації);

- соціально-економічні системи, що об'єднують економічну систему (суспільне виробництво), її соціальну інфраструктуру, а також комплекс інформаційних ресурсів, систему управління суспільними процесами;

- світові соціально-економічні комплекси, що представляють собою складне переплетення ряду соціально-економічних систем.

моделювання

Основною метою курсу «Економіко-математичні методи та моделі (Економетрія та Економетрика)» є формування у студентів ефективного економічного мислення на основі вивчення теорії та практики застосування сучасних економіко-математичних методів.

Значна частина курсу Економетрія присвячена вивченню студентами повного циклу процесу моделювання. Основна мета економіко-математичного моделювання – визначення науково-обґрунтованих рекомендацій про шляхи, засоби і методи підвищення дієвості та ефективності економічних процесів, тому вивчення дисципліни доцільно поєднувати зі знаннями, отриманими з циклу економічних, правових, управлінських та загальноосвітніх, а також інженерних та природничих дисциплін. Основний предмет економіко-математичного моделювання — дослідження процесів прийняття ефективних економічних рішень. Основний метод економіко-математичного моделювання — створення й аналіз формальними, математичними методами ідеальних моделей економічних процесів, підготовка ефективних економічних рішень.

Основними завданнями курсу «Економіко-математичні методи та моделі (Економетрія та Економетрика)» є: обговорення основних понять сучасної економічної теорії з точки зору можливості моделювання соціально-економічних процесів; ознайомлення з основними проблемами прийняття економічних рішень; ознайомлення з прикладними моделями, що описують функціонування модельованих систем в різних областях людської діяльності;

вироблення практичних навичок побудови та аналізу теоретичних моделей та їх застосування в умовах ринкової економіки.

Вивченню дисципліни передують такі курси як: "Математичний аналіз", "Лінійна алгебра", "Мікроекономіка".

модель

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Астахов В.П., Головізіна А.Т. Архіпова О.І. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Економіко-математичні методи та моделі (Економетрія та Економетрика)» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову чи магістерську роботу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!