Роздрукувати сторінку

Стратегія підприємства, як навчальна дисципліна

« Назад

Стратегія являє собою узагальнену модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей. Цілі - це ті ключові результати, до яких прагне підприємство у своїй діяльності. Ставлячи певні цілі, керівництво формулює ті головні орієнтири, на яких повинна бути сфокусована вся діяльність підприємства і його колективу.

Метою викладання дисципліни є вивчення студентами теоретичних основ прийняття стратегічних рішень, вивчення методів стратегічного аналізу та стратегічного управління, а також отримання ними спеціальних знань і навичок, необхідних для практичної діяльності у сфері формування стратегії в умовах конкретної організації.

стратегічний-аналіз

Завдання освоєння дисципліни:

- формування системного підходу до прийняття стратегічних рішень;

- практичне оволодіння галузевим, ситуаційними і конкурентним аналізом;

- оволодіння методикою оцінки та розробки стратегії компанії одиночного бізнесу і диверсифікованої корпорації;

- відпрацювання практичних навичок розробки стратегічних рекомендацій за результатами аналізу діючих фірм;

- методичне забезпечення прийняття стратегічних рішень та їх реалізації.

Дисципліна «Стратегія організації» є обов'язковою і відноситься до варіативної частини професійного циклу навчального плану.

Вивчення дисципліни «Стратегія організації» вимагає основних знань, умінь і компетенцій студента з курсів: основи менеджменту, маркетинг, управлінські рішення.

стратегічні управління

Дисципліна «Стратегія організації» є попередньою для: «Управління організацією (підприємством)», «Контроль і ревізія», «Оцінка ризиків».

Процес вивчення дисципліни «Стратегія організації» спрямований на формування таких компетенцій:

Загальнокультурними:

- готовністю діяти в нестандартних ситуаціях, нести соціальну і етичну відповідальність за прийняті рішення.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

– етапи розробки стратегічного плану: стратегічний аналіз, цілепокладання, стратегічний вибір;

– процес формування стратегічного плану;

– процес цілепокладання: визначення місії і цілей об'єкта планування. Кількісні і якісні характеристики цілі: цільовий орієнтир, цільовий індикатор, цільовий норматив.

-- Вміти:

- діяти в нестандартних ситуаціях, нести соціальну та етичну відповідальність за прийняті рішення;

- готувати аналітичні матеріали за результатами їх застосування;

- використовувати сучасні методи управління корпоративними фінансами для вирішення стратегічних завдань;

- узагальнювати і критично оцінювати результати досліджень актуальних проблем управління, отримані вітчизняними і зарубіжними дослідниками.

-- Володіти:

- здатність розробляти корпоративну стратегію;

- здатність використовувати сучасні методи управління корпоративними фінансами для вирішення стратегічних завдань;

- методами економічного і стратегічного аналізу поведінки економічних агентів і ринків у глобальному середовищі.

стратегічні-рішення

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Баркалов С. А., Фролов Ю.В., Томпсон А.А та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи магістерську з курсу «Стратегія підприємства» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!