Роздрукувати сторінку

Менеджмент організацій та адміністрування, як навчальна дисципліна

« Назад

Адміністративний менеджмент є частиною загальної теорії менеджменту, в рамках якої формуються уявлення та випромінюються закономірності функціонування механізмів адміністрування в процесі управління діловими організаціями (підприємствами), на основі яких можуть бути вироблені практичні рекомендації з управління трудовим колективом і організацією в цілому.

До теперішнього часу адміністративний менеджмент у світі виробив струнку теорію і практику управління, починаючи від методів організації праці і закінчуючи методами моделювання всієї системи адміністративного управління компаніями, що сприяло суттєвому зростанню продуктивності праці, появи високоефективних компаній у всьому світі, а багатство націй багаторазово зросло.

адміністративний-менеджмент

Можна констатувати, що адміністративний менеджмент та система адміністративного управління в цілому настільки вплинули на розвиток світових соціуму та економіки, що, без перебільшення, вони змінили світ. Завершилася ера низької ефективності управління. Почалася ера високоефективних організацій і компаній. Західні та азіатські країни досягли своєї економічної могутності не тільки завдяки ринковій економіці, але і завдяки адміністративного менеджменту. Іншого шляху, ведучого організації різних форм власності і організаційно – правового статусу та національні економіки до підвищення своєї ефективності і конкурентоспроможності, не існує. Насправді, саме відсутність системи адміністративного управління в організаціях і на підприємствах істотно знижує їх ефективність і конкурентоспроможність.

Таким чином, «Менеджмент організацій та адміністрування» – це наукова дисципліна, яка займається питаннями, пов'язаними як з корпоративним управлінням, так і з використанням теорії та методології адміністративного менеджменту у сферах політичного і соціального управління. З іншого боку, в зоні уваги цієї дисципліни – постійний облік всіх прогресивних змін, пов'язаних з безперервним інноваційним процесом, що відбувається в базисній системі управління, а також в економічному, правовому, соціальному і політичному середовищі держави.

В даному курсі вивчається також методологія підвищення ефективності управління організацією за рахунок обліку та грамотного використання менеджерами різних рівнів механізмів формування організаційної системи управління і системи адміністративного управління персоналом з метою створення цілісної системи адміністративного управління організації.

Знання та навички, отримані студентами в ході вивчення курсу дисципліни «Менеджмент організацій та адміністрування», будуть служити найважливішим інструментом професійних менеджерів для здійснення впливу на керовані об'єкти і досягнення цілей організації.

Мета курсу: засвоєння студентами основних понять адміністрування, вивчення ними принципів і методів адміністративного управління, а також способів адміністративного впливу та змісту ресурсів адміністрування, які перебувають у розпорядженні керівника.

Менеджмент-організацій-та-адміністрування

Завдання курсу. Поставлена мета досягається рішенням наступних завдань:

1) вивчити процес розвитку теорії адміністрації як цілісної системи, закони адміністративного управління, а також природу та склад функцій і методів адміністративного менеджменту;

2) усвідомити, що збереження цілісності системи управління є необхідною умовою її правильного функціонування і ефективності;

3) отримати уявлення про первинність системи управління, яка є базисом, і про те, що всі сучасні інновації в системі управління є надбудовою над цією системою;

4) навчитися формулювати основні принципи формування і взаємодії основних підсистем адміністративного управління з метою утворення єдиної адміністративної системи управління організації (підприємства), що охоплює всі сфери діяльності;

5) придбати навички організації раціональної моделі трудових відносин в організації (підприємстві), регулювання трудових і виробничих відносин, нерозривно пов'язаних з побудовою організаційної системи управління в цілому.

Мета і завдання визначають структуру курсу. Програма включає 10 взаємопов'язаних тим, згрупованих у трьох розділах.

У першому розділі докладно розкриваються предмет і завдання курсу. У розділі три теми, в яких викладаються історія розвитку адміністрування, основні поняття адміністративного менеджменту, а також розглядаються зміст адміністративних методів менеджменту та способи адміністративного впливу.

Другий розділ присвячений вивченню технологій адміністративного менеджменту. У ньому чотири теми. У двох з них розглядаються системний підхід в адміністративному менеджменті, функціональний зміст організації і адміністрування її функціонування. У двох інших темах розкриваються особливості організації і процесів праці з управління та нормативно – методичні форми адміністрування.

У третьому, заключному, розділі розглядаються основні напрямки розвитку адміністративного менеджменту. Перша тема присвячена визначенню місця, ролі та функцій адміністрації в організації. У другій і третій теми вивчаються офісні технології, у т. ч., ІТ – технології та використання, а також проблеми та напрямки вдосконалення та модернізації адміністрування в організації.

Весь курс навчання поділяється на дві частини: загальні теоретичні питання адміністративного менеджменту (АМ) як галузі науки і АМ як області практичної діяльності. Обидві частини курсу вивчаються з врахування наступних аспектів.

1. Вивчення теоретичної частини АМ здійснюється за допомогою лекційного матеріалу, а також за допомогою підготовки до семінарських занять, пропонованих студентам тем з теорії адміністративного менеджменту.

2. Вивчення АМ як області практичної діяльності відбувається шляхом розвитку у студентів практичних навичок розробки регламентів управлінської праці в організації, а також обґрунтованого вибору і використання методів адміністративного впливу.

механізми-адміністрування

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Герчикова І.Н., Кнорринг В.І., Коргова М.А. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Менеджмент організацій та адміністрування» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!