Роздрукувати сторінку

Податкова система України, як навчальна дисципліна

« Назад

Податки — це найважливіший інструмент проведення економічної політики країни. Разом з тим держава лише в тому випадку може реально застосовувати податки через властиві їм функції, якщо в суспільстві сформована атмосфера поваги до податкового зобов'язання, яка ґрунтується на розумінні як економічної необхідності існування податкової системи, так і встановлення державою правил справляння конкретних податків. Важливою умовою формування податкової культури у кожного члена суспільства є знання податкового законодавства, порядку і умов його існування.

Податкова грамотність – необхідна умова успішного здійснення економічних реформ. Фінансова система і насамперед її державна і муніципальна сфери, має суттєвий вплив на розвиток економіки, зростання національного доходу і, отже, підвищення ефективності народного господарства і добробуту населення.

оподаткування

Метою вивчення дисципліни є освоєння студентами теоретичних і практичних основ побудови податкової системи держави.

На основі отриманих знань студенти повинні вміти аналізувати тенденції в розвитку податкової системи. Особлива увага приділяється економічному змісту і функціональному призначенню податкової системи, методів формування податкових доходів бюджету, основним напрямам бюджетної та податкової політики держави, методів проведення загальнодержавного контролю за ефективністю акумуляції фінансових ресурсів.

Предметом вивчення дисципліни «Податкова система України» є система економічних відносин, пов'язаних з формуванням і розподілом податкових доходів на всіх рівнях бюджетної системи держави.

На основі вивчення теоретичних і практичних питань побудови і функціонування податкової системи, студенти опановують особливості оподаткування в Україні.

Дисципліна «Податкова система України» орієнтує студента на необхідність вільно володіти методами формування податкових доходів держави, спеціальною термінологією, планувати і прогнозувати бюджетні потоки у зв'язку з потребами фінансової політики держави.

податки

Практична частина курсу розрахована на формування повноцінних навичок постановки мети та формулюванні завдань, пов'язаних з функціонуванням податкової системи держави.

В якості законодавчої бази, що використовується при вивченні даної дисципліни, служать правові (законодавчі) акти держави, такі як Конституція України, Бюджетний кодекс, Податковий кодекс, інші підзаконні акти та правові норми.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- Знати: Основні поняття видів податків, класифікацію податків і зборів за різними ознаками, особливості оподаткування підприємств малого і середнього бізнесу, іноземних юридичних осіб, кредитних організацій, інвестиційних фондів, бірж і недержавних пенсійних фондів.

- Вміти: визначати систему оподаткування на підприємстві, володіти базовими знаннями в галузі податкового обліку, обробляти інформацію за існуючого податкового обліку з метою оптимізації оподаткування, застосовувати на практиці отримані теоретичні знання.

- Демонструвати здатність та готовність: аналізувати особливості оподаткування на підприємствах різних організаційно-правових форм, вибудовувати методики оптимізації оподаткування, розробляти облікову політику підприємства по податковому обліку, працювати самостійно, в колективі, з контрагентами, контролюючими та перевіряючими органами.

Податкова-система-України

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Бєлянская О.В., Чайковська Л.А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Податкова система України» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!