Роздрукувати сторінку

Інформаційні технології в менеджменті, як навчальна дисципліна

« Назад

IT (читається «ай-ті») це скорочене англійське словосполучення Information Technology, що дослівно перекладається як Інформаційні технології (ІТ).

Інформаційні технології (ІТ або IT) – це безліч взаємозалежних наукових і технічних галузей знання, які вивчають і застосовують на практиці методи утворення, обробки, накопичення, захисту та передачі інформації за допомогою обчислювальної техніки.

Інформаційні-технології-в-менеджменті

Так як все перераховане зараз виконується за допомогою комп'ютерної техніки, то під ІТ зазвичай розуміють комп'ютерні технології.

Предмет «Інформаційні технології в менеджменті» читається студентам кваліфікації «Менеджмент», які здобувають освіту за програмою бакалаврату за профілем «Виробничий менеджмент». Дана дисципліна входить в базову частину математичного та природничо-наукового напрямку дисциплін.

Ціллю викладання курсу «Інформаційні технології в менеджменті» є формування уявлення про роль, місце, функції і інструменти інформаційних технологій у процесах інформатизації суспільства, а також комплексу знань, базових вмінь і здібностей в сфері інформаційних технологій, комп'ютерної техніки та мережевих технологій для майбутнього застосування стосовно до області майбутньої професійної роботи за напрямом «Менеджмент».

Завдання оволодіння курсу полягають в отриманні студентами базових знань, навичок і вмінь у галузі інформаційних технологій, комп'ютерної техніки та мережевих технологій; знайомство з важливими алгоритмами групових чисельних методів вирішення математичних задач і їх реалізацією з використанням однієї з мов програмування; одержання навичок роботи з типовими пакетами програм організації професійної діяльності в області менеджменту.

Для реалізації освітніх цілей студентам необхідно освоїти теоретичний матеріал, основний зміст якого включає розгляд питань інформатизації суспільства, роль і місце інформаційних ресурсів в міжнародній економічній діяльності, вивчення технічних і програмних засобів реалізації інформаційних процесів, вивчення інструментарію вирішення функціональних задач методами ІТ.

ІТ

У практичній частині курсу студенти набувають здібності роботи з прикладним програмним забезпеченням для виконання професійних завдань.

У підсумку оволодіння дисципліни формується ряд загальнокультурних та професійних компетенцій згідно з вимогами напряму підготовки «Менеджмент»:

- розуміння ролі і значення інформації та ІТ у становленні сучасного суспільства та економічних знань;

- володіння основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації, уміннями роботи з комп'ютером як методом управління інформацією;

- спроможність працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах і корпоративних інформаційних структурах;

- володіння методами і програмними засобами обробки ділової інформації, здатність взаємодії зі службами інформаційних технологій та ефективне застосування корпоративних інформаційних систем.

У підсумку оволодіння курсу студент повинен:

- знати важливі інформаційні технології, потрібні для обробки інформації та аналізу в області менеджменту;

- вміти ефективно застосовувати ресурси Інтернету, корпоративні інформаційні системи, застосовувати навички й уміння в цій галузі для рішення прикладних задач менеджменту;

- володіти методами і програмними засобами обробки ділової інформації, здатністю застосування інформаційних систем для розв’язання завдань в області менеджменту.

комп’ютерні-технології

Свою увагу формуванню та становленню курсу приділяли такі науковці: В. В. Брага, Г. А. Титоренко та ін.

Отже, якщо Вам необхідно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Інформаційні технології в менеджменті» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!