Роздрукувати сторінку

Економіка та організація інформаційного бізнесу, як навчальна дисципліна

« Назад

«Економіка та організація інформаційного бізнесу» - предмет, направлений для вивчення студентів економічних спеціальностей та напрямків навчання.

Метою освоєння дисципліни є ознайомлення студентів з основами інформаційної діяльності як інфраструктури суспільного виробництва з одного боку і з особливостями організації інформаційної підтримки цього виду діяльності, включає такі основні етапи, як аналіз ринкових взаємовідносин, відбір цільових ринків, розробку комплексу маркетингу інформаційних продуктів і послуг.

Економіка-та-організація-інформаційного-бізнесу

Під час організації навчального процесу та викладання курсу «Економіка та організація інформаційного бізнесу» враховують міжпредметні зв'язки, у тому числі отримані студентами при вивченні попередніх дисциплін. Вихідний рівень знань та вмінь, якими повинен володіти студент, приступаючи до вивчення даної дисципліни - вміння працювати з навчально-методичною літературою, володіння мінімумом бібліотечно-бібліографічних знань, навичками роботи в Науковій бібліотеці, пошуку в ІПС (традиційних та інноваційних), написання рефератів.

Навчальна дисципліна «Економіка та організація інформаційного бізнесу» тісно пов'язана з курсами «Менеджмент інформаційної діяльності», «Маркетинг інформаційної діяльності», «Реклама і дизайн».

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

а) загальнокультурні:

– здатність до самостійного навчання нових методів дослідження, до зміни наукового і науково-виробничого профілю своєї професійної діяльності;

– здатність самостійно набувати з допомогою інформаційних технологій і використовувати в практичній діяльності нові знання та вміння, у тому числі в нових галузях знань, безпосередньо не пов'язаних зі сферою діяльності;

б) професійні:

– науково-дослідна діяльність: здатність прогнозувати розвиток інформаційних систем і технологій;

– інноваційна діяльність: здатність формувати нові конкурентоспроможні ідеї в області теорії і практики інформаційних технологій і систем;

– інноваційна діяльність: здатність розробляти методи розв'язання нестандартних задач і нові методи рішення традиційних завдань.

електронна-комерція

Види і завдання професійної діяльності з дисципліни:

-- науково-дослідна діяльність:

– прогнозування розвитку інформаційних систем і технологій;

-- інноваційна діяльність:

– формування нових конкурентоспроможних ідей;

– розробка методів вирішення нестандартних завдань і нових методів вирішення традиційних завдань.

В процесі вивчення дисципліни «Економіка та організація інформаційного бізнесу» вирішуються наступні завдання:

– виявити генезис, стан, проблеми і тенденції розвитку електронного бізнесу;

– вивчити склад, види та структуру електронної комерції;

– вивчити понятійний апарат, інструментарій та класифікацію систем;

– вивчити тенденції розвитку ринку електронної комерції;

– вивчити мережеву інфраструктуру електронної комерції;

– вивчити платіжні інструменти і системи;

– вивчити правові основи електронного бізнесу;

– вивчити методи безпеки, що застосовуються в електронній комерції;

– вивчити технології інтернету;

– вивчити методи і технології створення комерційного сайту в інтернеті.

інформаційна-діяльність

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Маклаков С. В., Петухова С.В., Провалов В.С., Ширяєв В.І. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Економіка та організація інформаційного бізнесу» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову чи магістерську роботу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!