Роздрукувати сторінку

Інвестиції та інвестиційний аналіз, як навчальна дисципліна

« Назад

Інвестиційний аналіз дозволяє оцінити інвестиційну привабливість організації для зовнішнього інвестора (оцінка на фондовому ринку при формуванні інвестиційних портфелів), так і для власників бізнесу при оцінки ефективності вкладення в інвестиційні проекти з допомогою оцінки таких показників як NPV, IRR, IP і їх модифікацій.

Цілями освоєння дисципліни «Інвестиції та інвестиційний аналіз» є розвиток особистісних якостей, формування загальнокультурних та професійних компетенцій відповідно до вимог державного освітнього стандарту вищої професійної освіти.

інвестиційна-діяльність

Мета дисципліни – вивчення теоретичних аспектів та інструментарію аналізу інвестиційної діяльності господарюючих суб'єктів, а також практичне освоєння методики розробки проектних пропозицій та оцінки обґрунтованості й ефективності інвестиційних проектів і програм у різних видах економічної діяльності.

Завдання дисципліни «Інвестиції та інвестиційний аналіз»:

– сформувати чітке уявлення про теоретичну базу методики аналізу інвестиційної діяльності та особливості її застосування в українських умовах;

– вивчити основні методики, систему показників ефективності, реалізації інвестиційних проектів і програм у реальному секторі економіки, довгострокових і короткострокових фінансових вкладень;

– вивчити основні правила розробки й аналізу інвестиційних стратегій, програм і конкретних проектів, включаючи урахування різних аспектів, джерел і правил фінансування проектів, облік громадського, регіональних, бюджетних ефектів та інтересів безлічі учасників;

– здійснювати аналіз і управління різноманітними інвестиційними ризиками, включаючи інфляційні;

– освоїти на реальних зразках бізнес-планів і техніко-економічних обґрунтувань проектів і програм практику застосування методики аналізу інвестиційної діяльності господарюючих суб'єктів, а також техніку роботи з програмними продуктами, призначеними для цих цілей.

Вивчення дисципліни проводиться на основі використання новітніх методів інвестиційного аналізу, розроблених фахівцями провідних консалтингових компаній (McKinsey, BCG, General Electrics та ін). У центрі уваги дисципліни знаходяться питання оцінки та управління інвестиційними проектами з використанням пакетів прикладних програм.

Дисципліна «Інвестиції та інвестиційний аналіз» має вирішальне значення в професійної підготовки бакалаврів за напрямом «Менеджмент».

інвестиційні-проекти

Майбутнім бакалаврам необхідні знання та реалізації на практиці методології і методики інвестиційного аналізу. Дисципліна покликана забезпечити всебічну підготовку магістра в умовах підвищення значущості інвестиційної діяльності.

Дисципліна «Інвестиції та інвестиційний аналіз» базується на знаннях, отриманих при вивченні наступних дисциплін: «Інформаційні технології в менеджменті» та ін.

Дисципліна «Інвестиції та інвестиційний аналіз» є необхідною складовою в підготовці сучасного бакалавра за напрямом «Менеджмент», дозволяє забезпечити взаємозв'язок і спадкоємність з іншими навчальними дисциплінами.

Знання, отримані в області інвестиційного аналізу, поглиблюються у процесі вивчення наступних дисциплін: «Фінансовий аналіз», «Фінансовий менеджмент», «Фінансові ринки та інститути», «Управління проектами» та ін.

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни:

організаційно-управлінська діяльність:

– розробка і реалізація проектів, спрямованих на розвиток організації (підприємства, органу державного або муніципального управління);

- інформаційно-аналітична діяльність: створення і ведення баз даних за різними показниками функціонування організацій;

– оцінка ефективності проектів;

– розробка бізнес-планів створення нового бізнесу.

Інвестиції-та-інвестиційний-аналіз

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Балдін К.В., Шапкін А.С. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Інвестиції та інвестиційний аналіз» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!