Роздрукувати сторінку

Планування комерційної діяльності, як навчальна дисципліна

« Назад

Комерційна діяльність – форма підприємницької діяльності (виробничої або торгової), в результаті якої витягується прибуток.

Метою дисципліни «Планування комерційної діяльності» є освоєння знань, набуття умінь і формування компетенцій в області планування й організації бізнес-процесів, спрямованих на вдосконалення управління та стратегічне зростання компанії для професійної діяльності бакалаврів за напрямом «Торговельна справа».

комерційна-діяльність

Завдання дисципліни:

– уміння застосовувати основні методи математичного аналізу та моделювання, теоретичного і експериментального дослідження в області стратегічного планування комерційної діяльності;

– оволодіння математичним апаратом при вирішенні професійних проблем стратегічного планування комерційної діяльності;

– володіння навичками збору, зберігання, обробки і оцінки інформації, необхідної для організації та стратегічного управління комерційною діяльністю;

– уміння застосовувати основні методи та засоби отримання, зберігання, переробки інформації та працювати з комп'ютером як засобом управління інформацією;

– вивчення методики аналізу, оцінки та розробки стратегії організації;

– освоєння інноваційних методів, засобів і технологій у сфері планування комерційної діяльності;

– вміння розробляти проекти професійної діяльності з використанням інформаційних технологій;

– вивчення методів прогнозування бізнес-процесів і оцінки їх ефективності з метою реалізації стратегії розвитку корпорації.

Дисципліна базується на знанні таких дисциплін: «Комерційна діяльність», «Маркетинг».

управлінн-комерційною-діяльністю

Для успішного опанування дисципліни «Планування комерційної діяльності» студент повинен:

-- Знати:

- завдання професійної діяльності; інформаційну та бібліографічну культуру; інформаційно-комунікаційні технології;

- потреби покупців товарів; кон'юнктуру товарного ринку;

- інноваційні методи, засоби і технології у професійній діяльності.

-- Вміти:

- вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури; із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій та урахуванням основних вимог інформаційної безпеки;

- виявляти і задовольняти потреби покупців товарів за допомогою маркетингових комунікацій; вивчати та прогнозувати попит споживачів; аналізувати маркетингову інформацію, кон'юнктуру товарного ринку.

-- Володіти:

- методами і прийомами вирішення стандартних завдань професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій та з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки;

- методами вивчення та прогнозування попиту споживачів, аналізу маркетингової інформації та кон'юнктури товарного ринку.

Вивчення навчальної дисципліни «Планування комерційної діяльності» є основою для успішного вивчення дисциплін: «Економіка і організація управління роздрібними торговими мережами», «Організація комерційної діяльності в інфраструктурі ринку».

У результаті освоєння дисципліни мають бути сформовані наступні компетенції:

– Здатність застосовувати основні методи математичного аналізу та моделювання, теоретичного та експериментального дослідження; володіння математичним апаратом при вирішенні професійних проблем.

В результаті застосування компетенції студент повинен:

Знати: основні методи математичного аналізу і моделювання; основи теоретичного й експериментального дослідження комерційної діяльності.

Вміти: застосовувати основні методи математичного аналізу і моделювання у професійній діяльності; проводити дослідження теоретичного і експериментального характеру в професійній діяльності.

Володіти: математичним апаратом при вирішенні професійних проблем в області планування комерційної діяльності організації.

– Готовність аналізувати, оцінювати та розробляти стратегії організації.

У підсумку оволодіння компетенції студент повинен:

Знати: основні стратегії організації.

Вміти: аналізувати, оцінювати та розробляти стратегії організації.

Володіти: методами аналізу, оцінки та розробки стратегії організації.

– Здатність брати участь у розробці інноваційних методів, засобів і технологій у сфері професійної діяльності (комерційної, маркетингової, рекламної, логістичної і (або) товарознавчої.

В результаті оволодіння компетенції студент повинен:

Знати: інноваційні методи, засоби і технології у професійній діяльності.

Вміти: застосовувати інноваційні методи, засоби і технології у професійній діяльності; планувати комерційну діяльність організації.

Володіти: інноваційними методами, засобами і технологіями в галузі професійної діяльності.

– Здатність розробляти проекти професійної діяльності (торгово-технологічні, маркетингові, рекламні та (або) логістичні процеси) з використанням інформаційних технологій.

У підсумку оволодіння компетенції студент повинен:

Знати: основи розробки проектів у професійній діяльності.

Вміти: розробляти проекти у професійній діяльності.

Володіти: навичками розробки проектів професійної діяльності з використанням інформаційних технологій.

Планування-комерційної-діяльності

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Попов Н.А., Половцев Ф.П., Осипова Л.В., Синяєва І.М. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи тези з курсу «Планування комерційної діяльності» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!