Роздрукувати сторінку

Товарознавча експертиза, як навчальна дисципліна

« Назад

Товарознавча експертиза – це дослідження товарів з метою визначення їх якості, а також їх відповідності існуючим стандартам.

Цілями освоєння дисципліни «Товарознавча експертиза» є: теоретичні і практичні навички вивчення продовольчих товарів. Освоєння методик експертизи продовольчих товарів. Контроль продовольчих товарів при біологічній забрудненості.

експертиза-продовольчих-товарів

Основними завданнями навчальної дисципліни «Товарознавча експертиза» є:

- вивчення класифікації та кодування товарів, асортимент та вимоги, що пред'являються до товарів;

- вивчення споживчих властивостей товарів і факторів, які формують їх;

- ознайомлення з термінами і поняттями пакувальної справи, класифікацією тари, основними функціями упаковки і маркування;

- вивчення основ товарознавства молока і молочних товарів;

- вивчення основ товарознавства м'яса і м'ясних товарів;

- вивчення основ товарознавства яєць і яєчних товарів;

- вивчення основ товарознавства риби та рибних товарів;

- вивчення основ товарознавства харчових жирів;

- вивчення основ товарознавства кисломолочних товарів.

Дисципліна «Товарознавча експертиза» входить в базову (загальнопрофесійну) частину професійного циклу дисциплін.

Для вивчення курсу «Товарознавча експертиза» потрібні знання з наступних дисциплін:

- «Мікробіологія» - патогенні і не патогенні мікроорганізми, виділення і вивчення їх.

- «Харчові токсикози і токсикоінфекції» - контамінація харчових продуктів бактеріями різної етіології.

- «Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології продуктів тваринництва» - методи і способи дослідження та експертизи харчових продуктів.

- «Технологія переробки продуктів тваринництва» - технології переробки тваринницької продукції (худоби, м'яса, молока, сировини тваринного походження.

Мінімальні вимоги до «вхідних» знань, необхідних для успішного освоєння даної дисципліни: задовільне засвоєння програм із зазначених вище дисциплін.

продовольчі-товари

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- знати:

- основи товарознавчої термінології;

- характеристику продовольчих товарів;

- фактори, що формують і зберігають якість продовольчих товарів;

- вимоги до тарі й упаковці продовольчих товарів;

- методологію контролю якості продовольчих товарів.

-- вміти:

- визначати показники якості товарів та рівень якості товарів;

- складати асортимент торгового підприємства і визначати показники асортименту;

- користуватися нормативно-технічною і товарно-супровідної документацією;

- визначати якісні вимоги у договорах поставки товарів.

-- володіти:

- товарознавчою експертизою продовольчих товарів;

- методиками визначення біологічної забрудненості продовольчих товарів.

Товарознавча-експертиза

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Ніколаеєва М.А., Головізіна А.Т. Архіпова О.І. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Товарознавча експертиза» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!