Роздрукувати сторінку

Міжнародна економічна діяльність, як навчальна дисципліна

« Назад

«Міжнародна економічна діяльність» - предмет, який вивчається студентами економічних спеціальностей і направлений на формування вмінь та навичок в галузі міжнародних економічних відносин.

Мета викладання курсу: становлення у студентів теоретичних умінь про сьогоднішні реалії формування міжнародних економічних відносин і практичних здібностей аналізу складних явищ в світогосподарських зв'язках в період глобалізації світового господарства.

Міжнародна-економічна-діяльність

Завданнями дисципліни є:

- вивчення закономірностей та чинників, під впливом яких формуються і розвиваються світове господарство і міжнародні економічні відносини;

- вивчення основних суб'єктів світової економіки і тієї ролі, яку вони відіграють у світовому господарстві;

- теоретичне освоєння знань про системний характер та форми сучасних міжнародних економічних відносин;

- вироблення навичок аналізу тенденцій розвитку сучасних міжнародних економічних відносин;

- набуття практичних навичок використання інформації про стан окремих сфер міжнародних економічних відносин для прийняття відповідних управлінських рішень та оцінки їх ефективності.

Перелік професійних компетенцій, які має придбати студент:

-- Знання і розуміння:

- знання основ міжнародного законодавства та законодавства України щодо напрямів міжнародної економічної діяльності;

- поглиблені знання про особливості регулювання міжнародної економічної діяльності сучасні уявлення про вплив глобалізаційних тенденцій на розвиток форм міжнародної економічної діяльності;

- розуміння змісту, взаємозв'язку і логіки оцінки ефективності міжнародної економічної діяльності її суб'єктів;

- професійні знання щодо управління міжнародною економічною діяльністю держави в умовах активізації глобалізаційних процесів.

міжнародні-економічні-відносини

-- Застосування знань і розумінь:

- уміння визначати пріоритетні напрямки розвитку міжнародної економічної діяльності держави;

- уміння визначати ключові політичні, законодавчо регулятивні, економічні та соціальні умови розвитку різних форм міжнародної економічної діяльності, виявляти можливі ризики їх реалізації та заходи запобігання;

- вміння аналізувати фактори та показники міжнародної економічної діяльності за її формами та напрямками;

- уміння виявляти і враховувати при плануванні розвитку міжнародної економічної діяльності глобальні тенденції, визначати фактори прямого і непрямого впливу на міжнародну економічну діяльність;

- вміння розробляти і застосовувати механізми управління міжнародною економічною діяльністю держави;

- уміння визначати необхідність і ступінь залучення міжнародних організацій до реалізації напрямків розвитку міжнародної економічної діяльності держави;

- володіння методами прийняття і реалізації стратегічних і тактичних рішень по управлінню міжнародною економічною діяльністю;

- вміння проводити науково-дослідницьку роботу, інтерпретувати отримані результати та звітувати про них;

- вміння реалізовувати функції управління підрозділами, які пов'язані з міжнародною економічною діяльністю держави та зовнішньоекономічної діяльністю підприємств та установ.

-- Формування суджень:

- здатність обґрунтовувати доцільність і необхідність державного регулювання міжнародної економічної діяльності;

- здатність встановлювати переваги та недоліки систем міжнародного і національного законодавства з напрямків міжнародної економічної діяльності, обґрунтовувати доцільність його застосування;

- здатність встановлювати параметри оцінки ефективності міжнародної економічної діяльності її суб'єктів;

- здатність генерувати стратегічні альтернативи розвитку і обирати найбільш оптимальну стратегію розвитку різноманітних форм і напрямків міжнародної економічної діяльності;

- вміння планувати стратегічні, тактичні й операційні заходи щодо активізації міжнародної економічної діяльності.

світове-господарство

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Пуригіна О.Г., Сазонець І. Л., Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Міжнародна економічна діяльність» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!