Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з економічних дисциплін \ Економічні предмети \ Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках

Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках, як навчальна дисципліна

« Назад

В умовах розвитку ринкової економіки особливо важливе значення мають ринки грошей і грошових капіталів, основними суб'єктами яких є банки. Насамперед, кредитні організації є посередниками при здійсненні розрахунків між господарюючими суб'єктами ринкових відносин. У зв'язку з цим організація ефективної системи бухгалтерського обліку безготівкових і готівкових розрахунків, а також інших банківських операцій – одна з актуальних завдань будь-якої кредитної організації, від якості вирішення якої суттєво залежить не лише успішна діяльність підприємств і організацій, але і результати діяльності самого банку.

Метою дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках» є усвідомлення студентами сутності і завдання обліково-операційної роботи в банках, особливості побудови та застосування плану рахунків кредитних організацій, вивчення порядку оформлення і обліку окремих банківських операцій, таких як касові, розрахункові, кредитні, депозитні та інші.

Бухгалтерський-облік-і-звітність-в-комерційних-банках

Об'єктами бухгалтерського обліку є:

- майно кредитної організації;

- зобов'язання кредитної організації;

- господарські операції, здійснювані кредитної організацією в процесі діяльності.

Майно кредитної організації включає в себе: матеріальні активи (основні засоби, матеріальні запаси), нематеріальні активи (програми для електронних обчислювальних машин, патенти, ділова репутація, ноу-хау тощо), фінансові активи (грошові кошти, кредити, цінні папери, дебіторська заборгованість тощо).

Завдання дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках»: вивчення дисципліни повинно забезпечити освоєння магістрантами концептуальних засад і ролі звітності в системі управління банком, понять і елементів міжнародних і українських стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, придбання практичних навичок складання фінансової звітності кредитних організацій у відповідності з цими стандартами.

комерційний-банк

Перш ніж приступити до вивчення курсу «Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках» студенту необхідно успішно виконати програму таких дисциплін, як:

- теорія бухгалтерського обліку;

- бухгалтерський (фінансовий) облік;

- економічна теорія;

- гроші, кредит, банки;

- фінанси;

- податки та оподаткування;

- правознавство.

управління-банком

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Козлова Є.П., Галаніна Є.Н. та ін.

Отже, якщо Ви вивчаєте курс «Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках» і Вам терміново потрібно виконати будь-яку письмову роботу на задану тему, а часу у Вас бракує, ми завжди прийдемо на допомогу. Компанія ІЦ "KURSOVIKS" швидко та за помірну плату виконає всі замовлення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!