Роздрукувати сторінку

Економіка нерухомості як навчальна дисципліна

« Назад

Нерухома власність - найважливіша зі складових частин національного багатства всіх країн світу. В цілому на частку нерухомого майна припадає понад 50 % світового багатства. Це і найважливіший економічний ресурс, що відіграє роль того просторового середовища, в якому здійснюється будь-яка людська діяльність.

У світовій практиці нерухома власність як об'єкт цивільного права бере свій початок з часів римського права.

Особливе місце в економіці нерухомості займає оцінка нерухомості.

нерухоме майно

На даному етапі розвитку України нерухомість - то небагато, що в довгостроковій перспективі має високу цінність. Ціна цього ресурсу набагато перевищує вартість всієї промисловості, а інвестиції в розвиток нерухомості представляються зараз найбільш перспективними.

Власність на нерухомість лежить в самій основі приватних майнових прав, що є невід'ємним атрибутом ринкових відносин. Економіка ринку нерухомості є одним з розділів економічної науки. Предметом вивчення даної дисципліни є суспільні відносини між людьми в процесі зміни і передачі прав власності на об'єкти нерухомості. Вона тісно взаємопов'язана з макро - і мікроекономікою, маркетингом, менеджментом, правом, фінансами, бухобліком і статистикою.

Слід розрізняти економічне поняття «нерухомість» і юридичне – «нерухома власність». Термін «real estate» − нерухомість − означає землю і споруди на ній, «real property» - нерухома власність крім землі і будівель включає і всі відповідні юридичні права.

оцінка нерухомості, об'єкти нерухомості

Звідси, нерухомість - це земля, її надра, будівлі і споруди, благоустрій території; включає всі об'єкти, постійно пов'язані з землею.

Нерухома власність - це інтереси, користь і права пов'язані з володінням об'єктом нерухомості (право володіння, користування, розпорядження). Включають не тільки земну поверхню, надра під нею, повітряний простір над нею, а й відповідні права, якими можуть володіти різні люди. Таким чином, нерухома власність включає фізично відчутні елементи (земля + поліпшення) і пакет юридичних прав.

Основною метою вивчення навчального курсу «Економіка нерухомості» є засвоєння студентами знань, необхідних для прийняття грамотних інвестиційних та управлінських рішень.

Завданнями курсу є знайомство і засвоєння:

- основних понять курсу «Економіка нерухомості»;

- основних принципів оцінки нерухомості.

Дисципліна «Економіка нерухомості» включається до варіативної частини блоку освітньої програми за напрямом підготовки Економіст. Вивчення даної дисципліни знаходиться в логічному та змістовно-методичному взаємозв'язку з іншими досліджуваними дисциплінами: інвестиційний менеджмент, економіка підприємства (організації), управління проектами.

Метою дисципліни «Економіка нерухомості» є формування у студентів знань, умінь і навичок у сфері нерухомості, достатніх для досягнення найбільшої економічної ефективності прийняття рішень на ринку нерухомості, у сфері управління об'єктами власності - підприємствами і комплексами нерухомого майна, а також формування особистого наукового і практичного світогляду у сфері нерухомості.

економіка нерухомості, управління об'єктом нерухомості

Предметом економіки нерухомості як наукової дисципліни є вивчення теорії і практики організації і функціонування господарського механізму ринку нерухомості.

Якщо Ви студент, і вам випала нагода вивчати курс «Економіка нерухомості» і Вам необхідна допомога в підготовці контрольних та інших видів робіт звертайтеся в компанію ІЦ «KURSOVIKS».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!