Роздрукувати сторінку

Ринкова інфраструктура, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Ринкова інфраструктура» включена в варіативну частину професійного циклу за вибором студентів. До вихідних вимог, необхідних для вивчення дисципліни «Ринкова інфраструктура», належать знання, уміння, навички і види діяльності, сформовані в процесі отримання середньої (повної) загальної та середньої професійної освіти.

Метою освоєння дисципліни «Ринкова інфраструктура» є формування у студентів навичок проведення аналітичної роботи при дослідженні ринкової кон'юнктури, економічних процесів, розробці й використанні результатів аналізу в професійній діяльності.

Ринкова-інфраструктура

Завдання дисципліни:

- Вивчення сутності торгово-посередницької діяльності;

- Формування знань про сутність виробничої діяльності у сфері обігу, сутності та призначення інформаційної й організаційно-комерційної діяльності.

Зміст навчальної дисципліни розкривається в трьох тематичних комплексах:

1. Інфраструктура товарного ринку - сутність інфраструктури, склад її елементів, їх функції, маркетингова діяльність та окремі напрями інфраструктури товарообігу.

2. Маркетингові посередники - планування та організація посередницьких підприємств, а також усієї сукупності економічних відносин, які виникають між продавцем і покупцем у сфері товарного обігу в результаті вільної купівлі - продажу товарів з метою загальної їх переробки.

ринкова-кон'юнктура

Структура дисципліни «Ринкова інфраструктура» включає такі теми:

- основні терміни і поняття дисципліни;

- теоретичні основи ринку та ринкової інфраструктури;

- ринкова інфраструктура;

- посередницько-розподільний комплекс - як елемент ринкової інфраструктури;

- рекламно-інформаційний і аналітичний комплекс – як елемент ринкової інфраструктури;

- характеристика елементів ринкової інфраструктури;

- комерційно-посередницькі організації – як елемент інфраструктури товарного ринку;

- організації з надання послуг – як елемент інфраструктури товарного ринку;

- контролюючі організації – як елемент інфраструктури товарного ринку. Елементи інфраструктури товарного ринку.

В процесі вивчення дисципліни використовуються як традиційні, так і технології активного навчання: візуалізація, круглий стіл.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- Знати: закономірності функціонування ринку і ринкової інфраструктури; основні результати новітніх досягнень, опублікованих у провідних фахових журналах з проблем ринку та ринкової інфраструктури; світову торгівлю: масштаби, структуру, динаміку; міжнародні ринки та їх структуру.

- Вміти: самостійно ставити мету, формувати прогнози розвитку ситуації на ринку; розробляти напрями для вдосконалення діяльності організації; вирішувати управлінські завдання, пов'язані з операціями на світових ринках; використовувати інформацію, отриману в результаті маркетингових досліджень світового ринку.

- Володіти: методами проведення аналізу мікро-, мезо-, макро-, мегаекономічної ситуації; методами розробки і реалізації програм на зовнішніх ринках.

товарний-обіг

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Амосова В.В., Гукасьян Г.М., Маховікова Г.А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Ринкова інфраструктура» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!