Роздрукувати сторінку

Інфраструктура товарного ринку, як навчальна дисципліна

« Назад

Товарний ринок являє собою складну соціально-економічну категорію, сутність якої розкривається найбільш повно, якщо розглядати ринок у різних аспектах його прояву.

Мета предмету «Інфраструктура товарного ринку»: становлення у студентів теоретичних знань та практичних вмінь і здібностей з основ організації і існування елементів інфраструктури товарного ринку.

дисципліна-Інфраструктура-товарного-ринку

Завдання курсу:

- окреслення ролі і структури товарного ринку;

- особливості факторів, що впливають на формування інфраструктури товарного ринку та головних тенденцій розвитку;

- виявлення ролі, функцій і видів бірж у ринковій економіці, дослідження основ організації і оцінки їх діяльності;

- дослідження сутності страхування, головних його видів і вплив на товарний ринок;

- вивчення сутності економічної інформації та комерційної таємниці як її складової частини, а також оволодіння методикою її захисту в умовах взаємодії з суб'єктами ринку;

- дослідження організації товаропровідної мережі;

- посередницькі в торгівлі структури і їх допоміжні умови, що забезпечують ефективне доведення товарів до споживача.

Курс «Інфраструктура товарного ринку» є дисципліною спеціалізації «Комерційний маркетинг», що викладається в рамках предмету «Маркетинг».

Вивчення предмету «Інфраструктура товарного ринку» базується на сумі знань, одержаних студентами в ході оволодіння дисциплін «Комерційна діяльність», «Управління маркетингом», «Логістика», «Організація біржової торгівлі», «Виробничий менеджмент».

Предмет «Інфраструктура товарного ринку» в ряду економічних дисциплін, що застосовують управлінські і маркетингові положення діяльність організації, є одним з основних теоретичних і методичних основ для формування у студентів комплексних знань у галузі раціональної організації процесів з ціллю їх найбільш ефективного виконання.

Інфраструктура-товарного-ринку

В результаті освоєння змісту дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» студент повинен:

-- Знати:

- елементи інфраструктури товарного ринку, їх характерні риси;

- основи організації і управління роботи страхових компаній, аудиторських, лізингових, консалтингових та інших структур для вирішення професійних завдань.

-- Вміти:

- користуватися нормативними документами у своїй професійній діяльності, готовністю до дотримання чинного законодавства та вимог нормативних документів;

- правильно застосовувати особливості та переваги суб'єктів інфраструктури товарного ринку;

- здійснювати господарські зв'язки з виробничими і невиробничими організаціями, що включені в інфраструктуру ринку з ціллю забезпечення обігу товарів.

-- Володіти:

- навичками ведення комерційних операцій в установах і організаціях, що входять в інфраструктуру ринку;

- здатність оцінки різних факторів ризику з урахуванням загальноприйнятих критеріїв.

товарний-ринок

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Дашков Л.П., Ібрагімов Л.А., Болгов І.В., Агарков А.П. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Інфраструктура товарного ринку» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!