Роздрукувати сторінку

Корпоративні фінанси, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Корпоративні фінанси» призначений для викладачів, які викладають дану дисципліну, студентів напряму підготовки/ спеціальності "Економіка", спеціалізації "Банківська справа", які вивчають дисципліну «Корпоративні фінанси».

Генеральною метою освоєння дисципліни є формування цілісного уявлення про фінансове управління великим бізнесом.

Корпоративні-фінанси

Основне завдання даного курсу – ознайомлення з вартісним підходом до управління грошовими потоками інтегрованої групи компаній.

Предметом дисципліни є корпоративні фінанси, система грошових відносин, що виникають у процесі господарської діяльності і необхідних для формування і використання капіталу, доходів і грошових фондів.

Як об'єкт курсу виступають фінансові потоки в процесі руху фінансових ресурсів, кругообігу вартості, що забезпечують безперервність господарських процесів на підприємстві.

В якості суб'єкта курсу в системі управління фінансами виступає спеціальні функціональні підрозділи і конкретні люди, які здійснюють процес управління фінансами – власники та фінансова адміністрація підприємства.

управління-грошовими-потоками

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- базові аксіоми фінансової теорії;

- сучасний стан науки і практики;

- можливості системного опису об'єктів;

- вартісну парадигму управління фірмою;

- фактори та умови фінансової середовища бізнесу;

- приклади фінансових механізмів управління;

- види соціально-відповідального інвестування;

- основні оцінні критерії ефективності;

- створюють шукану вартість грошові потоки;

- реперні точки породження вартісних потоків;

- взаємозв'язку інвестиційних і фінансових планів;

- різні способи фінансового управління ризиками;

- механізми формування єдиної групи компаній;

- особливості фінансового управління холдингом;

- ази вартісного управління портфелем холдингу.

-- Вміти:

- критично-рефлексивно аналізувати досліджуваний матеріал;

- бачити найцінніше в діаметрально протилежних судженнях;

- виробляти альтернативні точки зору з проблеми;

- оцінювати доцільність (не)компромісного рішення;

- сформулювати та аргументувати власну позицію;

- побудувати системно-блокову фінансову модель компанії;

- проаналізувати якість руху грошових коштів;

- застосовувати вартісні принципи і методи на практиці;

- визначати ступінь еластичності вартісного параметра;

- прорахувати показники ефективності проекту та фірми.

-- Мати навички (придбати досвід):

- системного дослідження у сфері фінансового менеджменту;

- пошуку та постановки проблемних питань теорії і практики;

- аналізу дискусійних питань з фінансової тематики;

- застосування теорії до практико орієнтованих завдань;

- лаконічного викладу результатів свого дослідження;

- оцінки вартості та дохідності фінансових інструментів;

- фінансового моделювання інвестиційних проектів;

- проведення маржинального аналізу інвестпроектів фірми;

- проведення факторного аналізу ефективності роботи компанії;

- проведення вартісного аналізу результативності капвкладень.

фінансове-управління

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Тєплова Т.В., Петеліна Є.В., Трушина М.А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи тези з курсу «Корпоративні фінанси» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!