Роздрукувати сторінку

Ризикологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Ризикологія – дисципліна, яка сформувалася в 70-ті роки ХХ століття, досліджує міру ризику, особливості виправданості ризику, способи аналізу, оцінки і управління ризиком, а так само питання колективного та індивідуального сприйняття ризику. Її формування пов'язане зі зниженням безпеки людини в результаті підвищеної агресивності середовища його проживання.

Приступаючи до роботи в рамках курсу «Ризикологія» студент повинен володіти наступними навичками та компетенціями: володіє навичками участі в дослідницькому процесі, уявленням про методи сучасної політичної науки та їх застосування в політологічних дослідженнях.

ризикові-рішення

Вивчення курсу «Ризикологія» являє собою логічний взаємозв'язок даної дисципліни з іншими пройденими і майбутніми до вивчення громадськими дисциплінами («Філософія», «Правознавство», «Економіка. Політекономія» та ін).

Курс «Ризикологія» передбачає вивчення основних термінів, понять, концепцій і методів, які існують і застосовуються в рамках інтегративного знання щодо досліджуваної проблематики, етапів виникнення та еволюції, а також основ функціонування сучасного суспільства ризику.

Метою навчальної дисципліни є формування стилю ризикологічного мислення і навичок його використання в професійній діяльності, підготовка студентів до прийняття рішень в умовах невизначеності, формування регіональних та глобальних товариств ризику.

Ризикологія

Завдання дисципліни: ознайомити з поняттями, класифікацією ризиків в сучасній економіці; допомога у виробленні логіки прийняття ризикових рішень; показати місце управління ризиками в економіці; розглянути та порівняти загальні методи і показники, які застосовуються для оцінки економічних ризиків; дати систему показників оцінки ризиків (ймовірність, сподівана прибутковість, стандартне відхилення тощо); розглянути підходи та моделі оцінки ризиків (портфельний аналіз, криві байдужості при інвестуванні, модель оцінки фінансових активів, VaR, дюрація, ін.); охарактеризувати та порівняти підходи та методи управління ризиками.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен оволодіти основними компетенціями і навичками, передбаченими:

- володіння почуттям соціальної відповідальності;

- вміти використовувати знання про політичну діагностику, участь у роботі по опису, прогнозування політичних процесів і проблемних ситуацій.

У тому числі:

Знати:

- основні закономірності та тенденції політичного процесу;

- загрози ризики процесу модернізації держави в умовах глобалізації;

- роль і значення основних інститутів громадянського суспільства в процесі реалізації основних напрямів діяльності держави.

Вміти:

- використовувати отримані знання та навички з сучасної української і світової політики;

- використовувати знання про політичну діагностику;

- описувати, прогнозувати політичні процеси і проблемні ситуації.

Володіти:

- методами політичного позиціонування бізнес-структур, ЗМІ та інших учасників політичного процесу.

Вивчення дисципліни передує освоєння дисципліни «Математичний аналіз», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Методи оптимальних рішень», «Фінансова математика», «Економетрика».

Дана дисципліна сприяє освоєнню наступних дисциплін: «Аналіз банківської діяльності», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий ринок», «Страхування», «Інвестування».

управління-ризиком

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Хохлов Н. В, Альгин А.П., Ваганов П.А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Ризикологія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!