Роздрукувати сторінку

Банківські операції, як навчальна дисципліна

« Назад

Банківська діяльність в Україні має важливе значення в розвитку економіки. Поступово ми спостерігаємо значне збільшення банківських організацій. Для успішного функціонування банківської системи, банкам необхідно володіти певною кількістю банківських ресурсів у формі власних коштів, залучених і позикових. Для забезпечення самоокупності та одержання прибутку банк повинен досягати узгодженості сум і термінів залучення коштів (депозитів) за сумами та строками розміщення їх в активи балансу банку.

Пасивні операції відіграють первинну і важливу роль порівняно з активними, так як саме залучені депозити банки розміщують від свого імені в різні активи з метою одержання максимального прибутку. З цією метою вивчення даної дисципліни є досить актуальним.

банківська-діяльність

Дисципліна «Банківські операції» перетинається з іншими дисциплінами фінансового блоку професійної освітньої програми і ґрунтується на знаннях, отриманих при вивченні основ економічної теорії, мікро-і макроекономіки, теорії фінансів, грошового обігу і кредиту, фінансової математики та економічного аналізу, а також правових засадах банківської діяльності.

Основна мета курсу «Банківські операції» - отримання студентами теоретичних знань з основ діяльності комерційного банку.

Завданнями курсу є:

- формування в студентів теоретичних знань і комплексного уявлення про організацію і здійснення основних банківських операцій;

- вироблення стійких знань і умінь у здійсненні банківських операцій;

- закріплення професійних навичок за професією.

Вивчення курсу передбачає читання лекцій, проведення практичних занять і семінарів, самостійного засвоєння учнями деяких тем, а також написання доповідей, рефератів і курсових робіт.

Банківські-операції

По закінченні вивчення курсу «Банківські операції» студенти повинні вміти:

- обґрунтувати економічну ефективність банківських операцій та угод;

- проводити та документально оформляти основні види банківських операцій (депозитні, кредитні, операції з цінними паперами і валютними цінностями, з розрахунково-касового обслуговування та інші операції і операції комерційних банків);

- використовувати в роботі нормативні документи та методичні матеріали державних органів, що регулюють порядок проведення банківських операцій та угод;

- розподіляти банківські ресурси;

- визначати основний і додатковий капітал;

- визначати депозити до запитання;

- визначати строкові депозити;

- розподіляти активи за ступенем ліквідності;

- розподіляти активи за ступенем прибутковості;

- розподіляти активи за ступенем ризику:

- виконувати розрахунок страхового відшкодування;

- виконувати розрахунок лізингових платежів;

- виконувати розрахунок доходу від факторинговх операцій.

-- Знати:

- правові та організаційні основи здійснення банківських операцій;

- механізм здійснення банківських операцій;

- методи мінімізації банківських ризиків при здійсненні операцій.

Підсумковою формою контролю з дисципліни є іспит.

Самостійна робота студентів спрямована:

- на глибоке вивчення дисципліни з додаткової літератури і періодичних видань, результатом якої є написання рефератів або виступ з доповідями на практичних заняттях, підготовка презентацій на наукових семінарах і конференціях, а також складання кросвордів;

- вивчення окремих питань дисципліни, розглянутих на лекціях.

комерційний-банк

Протягом століть до вивчення курсу «Банківські операції» зверталася велика кількість дослідників, серед них: Пєчнікова А.В, Маркова О.М., Стародубцева Є.Б., Глушкова Н. Б. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Банківські операції» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!