Роздрукувати сторінку

Торгова політика та комерційна дипломатія, як навчальна дисципліна

« Назад

Поняття ― «дипломатія» в розмовній, публіцистичній, а часом і в науковій лексиці вживається у множині значень, використовується найчастіше інструментально, якби впроваджується в контекст сказаного чи написаного. І хоча явищу, яке розкриває це поняття, сфери та виду діяльності, які криються за словами дипломатія, вже кілька тисячоліть (а самого терміну дві тисячі років) — розбіжності і різночитання збереглися до нашого часу. Розкрити це питання, дати безспірне тлумачення поняттю «дипломатія» тут принципово важливо, інакше важко буде дати правильне визначення похідним поняттям ― «дипломатична служба», «дипломат», «дипломатичні відносини».

Основною метою курсу «Торгова політика та комерційна дипломатія» є вивчення ключових положень світової економіки в умовах глобалізації, вироблення у студентів розуміння ― економічної дипломатії, як одного з найважливішого інструменту просування національних економічних інтересів у світовому господарстві, усвідомлення національних економічних інтересів і ролі економічної дипломатії як важливого інструменту у забезпеченні національної економічної безпеки, розгляд різних рівнів економічної дипломатії – багатосторонній і двосторонній - в якості ефективного методу забезпечення національних інтересів в умовах глобалізації.

дипломатія

Завдання курсу – забезпечити студентів початковими знаннями про основні аспекти і тенденції в міжнародних відносинах, що призвели до зростання значення економічної дипломатії як міждержавного інструменту врегулювання міжнародних економічних відносин, як найважливішого важеля зміцнення міжнародної конкурентоспроможності країни, отримання вигод і переваг на світовому ринку, формування цілісного уявлення про нових акторів економічної дипломатії, про взаємодію політики і економіки для просування національних інтересів за кордоном.

Студент при вивченні курсу повинен володіти наступними компетенціями:

- володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети та вибору шляхів її досягнення;

- вміє логічно вірно, аргументовано і зрозуміло будувати усну і письмову мову;

- здатний розуміти і аналізувати світоглядні, соціально і особистісно значущі філософські проблеми;

- готовий до соціальної взаємодії на основі прийнятих у суспільстві моральних і правових норм, виявляє повагу до людей, толерантність до іншої культури;

- готовий нести відповідальність за підтримання партнерських, довірчих відносин.

економічна-дипломатія

Обов'язковий мінімум змісту дисципліни передбачає формування наступних знань та вмінь:

1. Теоретико-методологічні підходи до вивчення економічної дипломатії;

2. Механізми реалізації економічної дипломатії;

3. Роль міжнародних і державних структур у просуванні економічних інтересів.

По закінченні курсу у студента формуються наступні знання та вміння про:

1. Історію формування економічної дипломатії;

2. Подання політичних і економічних цілей і засобів, ключових понять і термінологію предмета;

3. Розуміння об'єкта економічної дипломатії;

4. Уявлення про міжнародно-правові основи предмета;

5. Об'єктивний аналіз діяльності міжнародних інститутів економічної дипломатії, що впливають на міжнародну конкурентоспроможність країни;

6. Знання особливостей і характерних рис глобалізації як важливого чинника, який стимулює збільшення ролі економічної дипломатії в сучасних міжнародних відносинах;

7. Аналіз сформованих міжнародних господарських реалій в контексті забезпечення національної економічної безпеки.

Торгова-політика-та-комерційна-дипломатія

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: В. Щетинін, С. Меньшиков, В. Попов та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Торгова політика та комерційна дипломатія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!