Роздрукувати сторінку

Інформаційні системи в економіці, як навчальна дисципліна

« Назад

Інформаційна система (ІС) – це система збору, зберігання, накопичення, пошуку і передачі інформації, використаної в процесі управління або прийняття рішень. Вона зазвичай включає інформаційно-довідковий фонд (документи, бази даних, інформаційні сховища), мова обробки інформації та спілкування з системою, носії інформації, а також комплекс моделей, що забезпечують функціонування системи.


Економічна інформаційна система (ЕІС) являє собою сукупність внутрішніх і зовнішніх потоків інформації економічного об'єкта, методів, засобів, фахівців, що беруть участь у процесах збору, зберігання, обробці, пошуку і видачі необхідної інформації, призначеної для виконання функцій управління.

економічна-інформаційна-система

Дисципліна «Інформаційні системи в економіці» передбачена навчальним планом спеціальності «Фінанси і кредит». Дисципліна входить у блок природно-наукових дисциплін Державного компонента освітнього стандарту.

Метою освітнього курсу «Інформаційні системи в економіці» є знайомство з різноманітними комплексами і технологіями, що застосовуються в економіці, а також формування студентів економічних кваліфікацій до високоефективного застосування сучасних комп'ютерних засобів і програмного забезпечення для розв’язання завдань у галузі організаційно-економічного управління.

У підсумку оволодіння курсу у студентів повинен сформуватися світогляд, що дозволяє професійно орієнтуватися в мінливій інформаційній сфері; набутті навичок застосування інформаційних технологій для отримання, обробки і передачі інформації в галузі економіки.

Завдання оволодіння предмету – дати студенту загальне пізнання про сучасні економічні інформаційні системи, тенденції їх розвитку, а також їх конкретних реалізаціях; сформувати навички роботи з практичними інструментами економіста – програмними комплексами та інформаційними ресурсами.

інформаційна-система

В результаті вивчення дисципліни «Інформаційні системи в економіці» студент повинен:

- чітко уявляти особливості організаційно-економічного управління як об'єкта комп'ютеризації та засвоїти найважливіші поняття систем організаційно-економічного управління;

- мати уявлення про обладнання, інформаційні і програмні засоби забезпечення сучасних інформаційних систем і мереж;

- вміти формулювати основні науково-технічні проблеми і знати перспективи розвитку інформаційних систем;

- вміти ефективно використовувати сучасні персональні комп'ютери для вирішення завдань, що виникають у процесі навчання у вузі, а також завдань предметної галузі своєї майбутньої діяльності.

Володіти:

- сучасними методами і засобами обробки та зберігання інформації;

- навичками роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією;

- здатністю працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах;

- базовими уявленнями про сучасні інформаційні системи.

Інформаційні-системи-в-економіці

Дисципліна «Інформаційні системи в економіці» базується на знанні предметів «Інформатика» та «Вища математика» (елементи математичної логіки, матрична алгебра, чисельні методи, елементи математичного аналізу).

Курс складається з лекційних і лабораторних занять, самостійної роботи студентів і завершується формою контролю у вигляді заліку.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Лугуєв Т.С., Глушков В.М., Шураков В.В, Рожнов В.С. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Інформаційні системи в економіці» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!